Výsledky vyhľadávania

 1. SÝKORA, Jozef. Verejné obstarávanie z hľadiska vybraných pravidiel a zodpovednosti. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 4, s. 17-18.
  článok

  článok

 2. TRIZULIAK, Tibor. Povinná elektronická komunikácia a verejné obstarávanie. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 1, s. 63-65.
  článok

  článok

 3. MARCIN, Matej. Verejné obstarávanie, hospodárnosť a efektívnosť počas koronakrízy. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 7-8, s.
  článok

  článok

 4. TKÁČ, Juraj - SLOBODNÍKOVÁ, Miriam. Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 1077 s. ISBN 978-80-571-0207-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. KOVÁČIK, Vladimír. Zelené verejné obstarávanie v podmienkach Slovenskej republiky. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISSN 2464-7217, 2019, roč. 16, č. 1, s. 29-44.
  článok

  článok

 6. Šesť rád: Ako kvalitne vykonať verejné obstarávanie? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 9, s. 52-54.
  článok

  článok

 7. LELKEŠ, Martin. Verejné obstarávanie sa zjednoduší. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, 2018, č. 10, s. 54-55.
  článok

  článok

 8. HORŇÁK, Matej. Zelené verejné obstarávanie a jeho možnosti na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Petríková. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha

 9. JAŠKO, Jozef. Verejné obstarávanie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 2, s. 80-84.
  článok

  článok

 10. TRIZULIAK, Tibor. Verejné obstarávanie od 1.6.2017. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 13, s. 215-296.
  článok

  článok