Výsledky vyhľadávania

  1. KÁLOVEC, Marek. Vplyv globálnej hospodárskej krízy na eurozónu a udržateľnosť sociálneho systému. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-9]. VEGA 1/0440/10.
    článok

    článok