Výsledky vyhľadávania

  1. TÓTHOVÁ, Alena. Vplyv hospodárskej krízy na prijímanie rozhodnutí orientovaných do budúcnosti. In Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment : vedecká konferencia, Bratislava 6.11.2009. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2930-3, s. 110-116. VEGA 1/0372/08.
    článok

    článok