Výsledky vyhľadávania

  1. MIČUDOVÁ, Tatiana. Vplyv novej legislatívy o ochrane osobných údajov na zákon o slobode informácií. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 9, s. 7-11.
    článok

    článok