Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2  
Vaša otázka: Hlavný názov = "^Vykazovanie podľa segmentov podniku^"
  1. CHRENKOVÁ, Elena. Vykazovanie podľa segmentov podniku : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Kubaščíková. Bratislava, 2011. 67 s.
    kniha

    kniha

  2. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Vykazovanie podľa segmentov podniku. In Globalizácia a harmonizácia účtovníctva v podmienkach hospodárskej krízy II. : zborník vedeckých statí z riešenia interného grantového projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3324-9, s. 5-20.
    článok

    článok