Výsledky vyhľadávania

 1. BLŠTÁKOVÁ, Jana. Využitie procesného modelovania v riadení ľudských zdrojov. In Ekonomika, financie a manažment podniku VI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2012. ISBN 978-80-225-3500-7, s. [1-5].
  článok

  článok

 2. BLŠTÁKOVÁ, Jana. Využitie procesného modelovania v riadení ľudských zdrojov : dizertačná práca. Škol. Anna Kachaňáková. Bratislava, 2010. 183 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. BLŠTÁKOVÁ, Jana. Využitie procesného modelovania v riadení ľudských zdrojov. In Ekonomika a manažment podnikov 2010 : medzinárodná vedecká konferencia : 5.-6. október 2010, Zvolen : [zborník]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. ISBN 978-80-228-2150-6, s. 175-180.
  článok

  článok