Výsledky vyhľadávania

  1. PONIŠČIAKOVÁ, Oľga. Vzťah medzi účtovným informačným systémom a controllingom. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 5, s. 285-291.
    článok

    článok