Výsledky vyhľadávania

 1. POLONYOVÁ, Simona. Vzdelávanie dospelých v EÚ a hlavné výzvy v reakcii na pandémiu Covid-19. In Lifelong Learning : [Journal of Lifelong Learning]. - Brno : Institute of Lifelong Learning. ISSN 1805-8868, 2021, vol. 11, no. 1, pp. 75-95 online. VEGA 1/0367/17.
  článok

  článok

 2. DUDOVÁ, Iveta. Európska vzdelávacia politika zameraná na vzdelávanie dospelých a jej nástroje. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2020. ISSN 1337-2955, 2020, roč. 16, č. 1, s. 14-20.
  článok

  článok

 3. MATULČÍKOVÁ, Marta - MATULČÍK, Július. Vzdelávanie dospelých ako súčasť celoživotného vzdelávania. In Manažment kariéry a vzdelávania. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4623-2, s. 41-97 [3 AH].
  článok

  článok

 4. Vzdelávanie dospelých v regionálnom kontexte : zborník vedeckých štúdií. Recenzenti: Jozef Kuril, Miroslav Krystoň. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. 319 s. online. 1/0355/2016. ISBN 978-80-89654-40-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. KOLLÁRIKOVÁ, Tímea. Ďalšie odborné vzdelávanie dospelých osôb ako súčasť celoživotného vzdelávania. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. ISBN 978-80-225-3637-0, s. 208-221. VEGA 1/0112/13.
  článok

  článok

 6. KÚTNA, Anna - PALÁSTHY, Hedviga. Vzdelávanie dospelých v digitálnom svete. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2949-5, s. 1-5.
  článok

  článok

 7. 2007 ,č. 3. Vzdelávanie dospelých : časopis pre teóriu a prax výchovy a vzdelávania dospelých. Bratislava : Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, 2007. ISSN 1335-2350 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2007 ,č. 2. Vzdelávanie dospelých : časopis pre teóriu a prax výchovy a vzdelávania dospelých. Bratislava : Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, 2007. ISSN 1335-2350 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2007 ,č. 1. Vzdelávanie dospelých : časopis pre teóriu a prax výchovy a vzdelávania dospelých. Bratislava : Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, 2007. ISSN 1335-2350. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 10. Vzdelávanie dospelých : časopis pre teóriu a prax výchovy a vzdelávania dospelých. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR. 4x ročne. ISSN 1335-2350
  časopis

  časopis