Výsledky vyhľadávania

  1. BREZOVSKÝ, Jozef. WMS: nástroj na zlepšenie. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2015. ISSN 1805-0549, január/február 2015, roč. 5, č. 21, s. 40.
    článok

    článok

  2. BREZOVSKÝ, Jozef. WMS: Nástroj na zlepšenie procesov. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2014. ISSN [nemá], november-december 2014, roč. 9, č. 51, s. 16-17.
    článok

    článok