Výsledky vyhľadávania

  1. TOKÁROVÁ, Mária. Základné všeobecné východiská, príčiny a problémy fenoménu kríza. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 1339-2387, marec 2013, roč. 1, č. 1, s. 37-45 online. VEGA č. 1/01/103/12. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0167840/1_vydanie_marec_2013.pdf>
    článok

    článok