Výsledky vyhľadávania

  1. HONTYOVÁ, Kajetána. Začleňovanie SR do EÚ : ciele a dosiahnuté výsledky. In Systémové podmienky transformácie slovenskej ekonomiky v procese globalizácie : medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Ekonóm, 2003. ISBN 80-225-1658-9, s. 103-109.
    článok

    článok