Výsledky vyhľadávania

 1. MARTIŠ, Patrik. Zdroje financovania MSP a ich efektívnosť : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Foltínová. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 2. VRAŽDA, Ján. Zdroje financovania MSP a ich efektívnosť : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Foltínová. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 3. GÁBRIŠ, Peter. Zdroje financovania MSP a ich efektívnosť : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Foltínová. Bratislava, 2013. 93 s.
  kniha

  kniha

 4. BENDÍKOVÁ, Viera. Zdroje financovania MSP a ich efektívnosť : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Foltínová. Bratislava, 2012. 55 s.
  kniha

  kniha