Výsledky vyhľadávania

  1. LITTVOVÁ, Veronika. Znalecká činnosť v oblasti finančných služieb a bankovníctva. In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-2863-4, [S. 1-7].
    článok

    článok

  2. LITTVOVÁ, Veronika. Znalecká činnosť v oblasti finančných služieb a bankovníctva. In Ekonomické a manažérske aspekty konkurencieschopnosti a tvorby hodnoty podnikov I. : zborník statí mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2840-5, s. 17-23.
    článok

    článok