Výsledky vyhľadávania

 1. KUBICA, Milan. Znalectvo verzus valuácia. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava. - Bratislava : MIpress, 2017. ISBN 978-80-971021-2-8, s. 57-69 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. 2016 ,č. 1. Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2016. ISSN 1339-8288 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline. 2x ročne. ISSN 1339-8288
  časopis

  časopis

 4. KUBICA, Milan et al. Znalectvo. Recenzovali: Helena Majdúchová, Milan Rajňák. 2. dopl. a preprac. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. [332 s.] [21,15 AH]. VEGA 1/0264/15, VEGA 1/0844/15. ISBN 978-80-7552-499-7. [Počet ex. : 26, z toho voľných 21, prezenčne 4]
 5. KUBICA, Milan - KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Znalectvo : praktikum. Recenzovali: Anna Neumannová, Miroslav Džupinka. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 270 s. [11,9 AH]. Ekonómia, 510. VEGA 1/0980/12, VEGA 1/1174/12. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/1dMS00Owv7> ISBN 978-80-8168-079-3. [Počet ex. : 21, z toho voľných 15, prezenčne 3]
 6. 2013 ,č. 4. Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. ISSN 1335-809X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 2013 ,č. 3. Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. ISSN 1335-809X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2013 ,č. 1-2. Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. ISSN 1335-809X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. nepravidelná periodicita. ISSN 1335-809X
  časopis

  časopis

 10. ZÖLDFAYOVÁ, Eva. Slobodné povolania na Slovensku so zameraním na ekonomické znalectvo v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Foltínová. Bratislava, 2013. 60 s.
  kniha

  kniha