Výsledky vyhľadávania

 1. 2016 ,č. 1. Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2016. ISSN 1339-8288 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 2. Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline. 2x ročne. ISSN 1339-8288
  časopis

  časopis


 3. KUBICA, Milan et al. Znalectvo. Recenzovali: Helena Majdúchová, Milan Rajňák. 2. dopl. a preprac. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. [332 s.] [21,15 AH]. VEGA 1/0264/15, VEGA 1/0844/15. ISBN 978-80-7552-499-7. [Počet ex. : 26, z toho voľných 8, prezenčne 4]

 4. KUBICA, Milan - KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Znalectvo : praktikum. Recenzovali: Anna Neumannová, Miroslav Džupinka. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 270 s. [11,9 AH]. Ekonómia, 510. VEGA 1/0980/12, VEGA 1/1174/12. ISBN 978-80-8168-079-3. [Počet ex. : 21, z toho voľných 5, prezenčne 3]

 5. 2013 ,č. 4. Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. ISSN 1335-809X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 6. 2013 ,č. 3. Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. ISSN 1335-809X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 7. 2013 ,č. 1-2. Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. ISSN 1335-809X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 8. 2013 ,č. 1-4. Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. nepravidelná periodicita. ISSN 1335-809X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 9. Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. nepravidelná periodicita. ISSN 1335-809X
  časopis

  časopis


 10. KUBICA, Milan - KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Znalectvo. Lektorovali Helena Majdúchová, Milan Rajňák. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 307 s. [17,53 AH]. Ekonómia, 477. VEGA 1/0980/12, VEGA 1/1174/12. ISBN 978-80-8078-663-2. [Počet ex. : 28, z toho voľných 24, prezenčne 3]