Výsledky vyhľadávania

 1. VRABLECOVÁ, Izabela. Slobodné povolania na Slovensku so zameraním na ekonomické znalectvo v podmienkach SR : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Foltínová. Bratislava, 2019. 39 s.
  kniha

  kniha

 2. KUBICA, Milan et al. Znalectvo : praktikum. Recenzovali: Helena Majdúchová, Daniela Rybárová. 2. prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 426 s. [17,36 AH]. KEGA 025EU-4/2018, VEGA 1/0876/17. ISBN 978-80-571-0115-4. [Počet ex. : 18, z toho voľných 7, prezenčne 2]
 3. KUBICA, Milan. Znalectvo verzus valuácia. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava. - Bratislava : MIpress, 2017. ISBN 978-80-971021-2-8, s. 57-69 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. 2016 ,č. 1. Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2016. ISSN 1339-8288 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline. 2x ročne. ISSN 1339-8288
  časopis

  časopis

 6. KUBICA, Milan et al. Znalectvo. Recenzovali: Helena Majdúchová, Milan Rajňák. 2. dopl. a preprac. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. [332 s.] [21,15 AH]. VEGA 1/0264/15, VEGA 1/0844/15. ISBN 978-80-7552-499-7. [Počet ex. : 26, z toho voľných 13, prezenčne 3]
 7. KUBICA, Milan - KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Znalectvo : praktikum. Recenzovali: Anna Neumannová, Miroslav Džupinka. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 270 s. [11,9 AH]. Ekonómia, 510. VEGA 1/0980/12, VEGA 1/1174/12. ISBN 978-80-8168-079-3. [Počet ex. : 22, z toho voľných 18, prezenčne 3]
 8. 2013 ,č. 4. Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. ISSN 1335-809X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2013 ,č. 3. Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. ISSN 1335-809X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2013 ,č. 1-2. Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. ISSN 1335-809X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis