Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 67  
Vaša otázka: Hlavný názov = "Znalostný manažment"
 1. NAGY, Eszter. Znalostný manažment v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 2. JANKELOVÁ, Nadežda - MORICOVÁ, Štefánia - PSOTA, Ivan. Zdravotnícke zariadenia a znalostný manažment. In Aktuálne otázky v manažmente z pohľadu verejného zdravotníctva. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-064-3, s. 42-52.
  článok

  článok

 3. RAPČANOVÁ, Zuzana. Znalostný manažment v školskom prostredí. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1336-9849, 2019, roč. 14, č. 11, s. 11-14.
  článok

  článok

 4. JANKELOVÁ, Nadežda - ČAJKOVÁ, Andrea - MASÁR, Dušan. Znalostný manažment ako inovatívny nástroj riadenia v komunálnej politike. In Journal of Diplomatic and Social Studies : Peer-reviewed Journal. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha. ISSN 2570-9852, 2018, vol. 1, no. 1, pp. 33-38 online. VEGA 7/2016.
  článok

  článok

 5. KOHUTOVIČOVÁ, Andrea. Znalostný manažment ako nástroj na zlepšovanie procesov : diplomová práca. Školiteľ: Martina Džubáková. Bratislava, 2018. 81 s.
  kniha

  kniha

 6. NIŽNÍKOVÁ, Zuzana. Nové trendy v riadení: znalostný manažment a učiaca sa organizácia. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 21 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. MAJTÁN, Miroslav. Znalostný manažment ako nástroj zvyšovania inovatívnosti podnikania. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 406-415 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 8. PECHOVÁ, Petra. Znalostný manažment ako nástroj zlepšovania procesov : diplomová práca. Školiteľ: Martina Džubáková. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha

 9. DIAČIKOVÁ, Anna. Znalostný manažment a inovačný potenciál. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 198-204 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Znalostný manažment. Recenzenti: Andrej Dupaľ, Ján Závadský. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [128 s., 8,04 AH]. ISBN 978-80-225-4242-5.
  Znalostný manažment

  elektronická kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.