Výsledky vyhľadávania

  1. ADAMCOVÁ, Lívia. Zvukový rozbor súčasného nemeckého jazyka a jeho aplikácia v procese cudzojazyčnej výučby. Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 1996. 140 s. ISBN 80-85665-78-6.