Výsledky vyhľadávania

 1. Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ : nové výzvy pre hospodársku politiku v pokrízovom období : nekonferenčný recenzovaný zborník je výstupom riešenia projektu mladých výskumných pracovníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave PMVP č. 2315017 "Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku [elektronický zdroj]. Spracoval: Martin Lábaj. Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. CD-ROM : [70] s. ISBN 978-80-225-3127-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. LÁBAJ, Martin. Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ. In Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3066-8, s. 14-17.
  článok

  článok

 3. LÁBAJ, Martin et al. Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku : správa o výsledkoch riešenia projektu a záznam z oponentského konania projektu MVP : projekt mladých vedeckých pracovníkov č. 2315017 : [doba riešenia 2009 - 2010]. Bratislava, 2010. [14 s.]. MVP 2315017.
 4. Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ : nové výzvy pre hospodársku politiku : [nekonferenčný recenzovaný zborník] : 30.11.2009 Bratislava [elektronický zdroj]. Spracoval: Martin Lábaj. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2854-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha