Výsledky vyhľadávania

 1. GRZNÁR, Miroslav et al. Podnikanie v agropotravinárstve. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 272 s. [17,022 AH]. ISBN 978-80-225-3273-0. [Počet ex. : 51, z toho voľných 46, prezenčne 4]
 2. GRZNÁR, Miroslav et al. Podnikanie v agropotravinárstve. 2. preprac. vyd., dotlač. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006, dotlač 2010. 220 s. ISBN 978-80-225-3061-3. [Počet ex. : 6, z toho voľných 4, prezenčne 1]
 3. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. [Podnikanie v agropotravinárstve]. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2007. ISSN 1335-6186, 2007, roč. 7, č. 1, s. 69-70. Recenzia na: Podnikanie v agropotravinárstve / Miroslav Grznár a kolektív. 2. preprac. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2156-6.
  článok

  článok

 4. GRZNÁR, Miroslav et al. Podnikanie v agropotravinárstve. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 220 s. ISBN 80-225-2156-6. [Počet ex. : 10, z toho voľných 9, prezenčne 1]
 5. JANKELOVÁ, Nadežda. [Podnikanie v agropotravinárstve]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business Management, University of Economics, Bratislava. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2006. ISSN 1336-3301, 2006, roč. 3, č. 2, s. 108-110. Recenzia na: Podnikanie v agropotravinárstve / Miroslav Grznár a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2156-6.
  článok

  článok

 6. GRZNÁR, Miroslav et al. Podnikanie v agropotravinárstve. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2002. 264 s. ISBN 80-225-1536-1. [Počet ex. : 10, z toho voľných 9, prezenčne 1]
 7. GRZNÁR, Miroslav et al. Podnikanie v agropotravinárstve. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1999. 152 s. ISBN 80-225-1079-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 8. Podnikanie v agropotravinárstve. Bratislava : EU, 1994. 195 s. ISBN 80-225-0554-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]