Výsledky vyhľadávania

 1. MARGICIN, Martin. Stanovenie hodnoty majetku podniku XY, s. r. o. : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Schwartzová. Košice, 2011. 66 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. CHOVANCOVÁ, Božena. [Stanovenie hodnoty majetku - hlavné aspekty ekonomickej znaleckej a expertnej činnosti]. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2009. ISSN 1335-0900, Február 2009, roč. 17, č. 2, s. 17. Recenzia na: Stanovenie hodnoty majetku : hlavné aspekty ekonomickej znaleckej a expertnej činnosti / Anna Harumová a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, [2008]. - ISBN 978-80-8078-224-5.
  článok

  článok

 3. HRVOĽOVÁ, Božena. [Stanovenie hodnoty majetku]. In Oceňování. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku - znalecký ústav, 2009. ISSN 1803-0785, 2009, č. 4, s. 87-88. Recenzia na: Stanovenie hodnoty majetku : hlavné aspekty ekonomickej znaleckej a expertnej činnosti / Anna Harumová a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, [2008]. - ISBN 978-80-8078-224-5.
  článok

  článok

 4. HRVOĽOVÁ, Božena. [Stanovenie hodnoty majetku]. In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 21-22, s. 197-198. Recenzia na: Stanovenie hodnoty majetku : hlavné aspekty ekonomickej znaleckej a expertnej činnosti / Anna Harumová a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, [2008]. - ISBN 978-80-8078-224-5.
  článok

  článok

 5. HARUMOVÁ, Anna. Stanovenie hodnoty majetku podniku má pravidlá. In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko. - Bratislava : Ecopress, 2008. ISSN 1335-4701, 19. -21.septembra 2008, roč. 16, č. 181, s. 9.
  článok

  článok

 6. HARUMOVÁ, Anna. Stanovenie hodnoty majetku podniku. In HNonline.sk. - Bratislava : ECOPRESS a.s., 2008, 19.9.2008. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://hnonline.sk/nazory/c1-27866130-stanovenie-hodnoty-majetku-podniku>
  článok

  článok

 7. HARUMOVÁ, Anna et al. Stanovenie hodnoty majetku : hlavné aspekty ekonomickej znaleckej a expertnej činnosti. Bratislava : Iura Edition, [2008]. 496 s. Ekonómia. VEGA 1/4596/07. ISBN 978-80-8078-224-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. HARUMOVÁ, Anna. Stanovenie hodnoty majetku znalcom z pohľadu účtovných a daňových aspektov v podmienkach Slovenskej republiky. In Odhadce a oceňování majetku : odborný čtvrtletník určený nejen pro odhadce majetku. - Praha : Česká komora odhadců majetku, 2002. ISSN 1213-8223, 2002, roč. VIII, č. 1, s. 28-39.
  článok

  článok