Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 187  
Vaša otázka: Systematika = "^001.89^"
 1. ŠUCHA, Vladimír. Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť: vedecká podpora koordinovaná Spoločným výskumným centrom Európskej komisie. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2014. ISSN 0322-886X, mimoriadne vyd., roč. 57, č. Jún, (2014.
  článok

  článok

 2. GRZNÁR, Miroslav. Metódy vedeckej práce v disciplínach ekonomiky, manažmentu a financií podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku VI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2012. ISBN 978-80-225-3500-7, s. [1-6].
  článok

  článok

 3. LESÁKOVÁ, Dagmar. Metódy vedeckej práce v doktorandskom vzdelávaní. In Transformácia doktorandského vzdelávania : zborník vedeckých statí z riešenia projektu KEGA č. 001EU-4/2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3554-0, s. 17-29.
  článok

  článok

 4. STAROŇOVÁ, Katarína. Vedecké písanie : ako písať akademické a vedecké texty. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2011. 248 s. ISBN 978-80-8063-359-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 5. ŠTOFKO, Michal - REHÁK, Štefan. Vývoj vedy a výskumu v Bratislavskom regióne. In Úloha informačných a komunikačných technológií pri podpore regionálneho rozvoja : recenzovaný zborník prác z vedeckého seminára : Bratislava 23. 11. 2010. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3143-6, [S. 1-18]. VEGA 1/0871/08. 1/0871/08, VEGA, Úloha informačných a komunikačných technológií pri podpore regionálneho rozvoja.
  článok

  článok

 6. STRÁŽOVSKÁ, Helena. [ Metodika vedeckej práce ]. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký a odborný časopis. - Bratislava : MERKURY, 2009. ISSN 1337-9313, December 2009, roč. 1, č. 4, s. 54-56. Recenzia na: Metodika vedeckej práce / Vladimír Gonda a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2797-2.
  článok

  článok

 7. BEŇOVÁ, Elena - DRÁBEKOVÁ, Mária. Grantové projekty vysokých škôl a možnosti ich implementácie v praxi. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2867-2, s. 54-63.
  článok

  článok

 8. GONDA, Vladimír et al. Metodika vedeckej práce (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej učebnice) : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA č. 3/5121/07. Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. [50] s. KEGA 3/5121/07. 3/5121/07, KEGA, Metodika vedeckej práce (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej učebnice).
 9. CIMBÁKOVÁ, Marta. Štátna vedná a technická politika do roku 2015. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2007. ISSN 1335-5864, 2007, roč. 18, č. 3, s. 4-8.
  článok

  článok

 10. VOZÁR, Libor. Veda a technika na slovenských vysokých školách. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2005. ISSN 1335-5864, 2005, vol. 16, č. 3, s. 12-17.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.