Výsledky vyhľadávania

 1. The Assessment of Research Quality and Impact in Southeast Asian Countries : Policy Implications. Anetta Čaplánová - Ľubomír Darmo (Eds.) ; reviewers: Abdillah Willy, Usman Indrianawati... [et al.]. 1st Edition. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBum, 2020. 91 s. [4,55 AH]. REPESEA CBHE Project No. 574092-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP. ISBN 978-80-88356-01-1. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 2. Measuring Academic Impact of Research at South-East Asian Universities : the System of the Assessment of Impact and Quality of Research (SAIQoR). Reviewers: Anetta Čaplánová, Michaela Bednarová, Jegatheesan Rajadurai. 1st Edition. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. 127 s. ISBN 978-80-88356-00-4. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 3. Developing Transferable Skills for Research. Reviewers: Michaela Bednarová, Jegatheesan Rajadurai. 1st Edition. Bratislava : DOLIS GOEN, 2020. 491 s. ISBN 978-80-973221-1-3. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 4. Assessing the Impact and the Quality of Research: Manual and Selected Practice. Editors: Nemec Juraj, Fathul Wahid, Hangga Fathana, Wiryono Raharjo. 1st Edition. Bratislava : GUPRESS, 2020. 169 s. ISBN 978-80-970913-9-2. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 5. PRIVITERA, Gregory J. Research Methods for the Behavioral Sciences. 3rd Edition. Thousand Oaks : SAGE, 2020. 584 s. ISBN 9781544309811. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 6. PORUBANOVÁ, Klaudia. Inovačný potenciál slovenských podnikov v podmienkach obehového hospodárstva : habilitačná práca. Oponen: Juraj Stern... [et al.]. Bratislava, 2019. 151 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. Assessment of Impact and Quality of Research in Academic Environment: Current Challenges and Solutions. Conference. Assessment Of Impact and Quality of Research in Academic Environment: Current Challenges and Solutions : Book of Abstracts : REPESEA Final Project Conference. Editor: Anetta Čaplánová. 1st Edition. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019. 30 s. [1,5 AH]. CBHE 574092-EPP-2016-SK-EPPKA2-CBHE-JP (REPESEA). ISBN 978-602-450-408-3.
 8. Research EU : results magazine. - V roku 2017 nebolo dodané žiadne číslo. Luxembourg : Office of the European Union. 10x ročne. ISSN 1831-9947. Dostupné na : http://cordis.europa.eu/research-eu
  časopis

  časopis

 9. DARMO, Ľubomír. Analýza výdavkov na výskum a vývoj v Slovenskej republike. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 31-40 CD-ROM. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok

 10. MUIJS, Daniel. Doing quantitative research in education with SPSS. 2nd ed. London : Sage Publications, 2016. 247 s. ISBN 978-1-84920-324-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]