Výsledky vyhľadávania

 1. PRVÁKOVÁ, Miroslava. Otvorená inovácia v prostredí poznatkovo intenzívnej produkcie služieb : dizertačná práca. Školiteľ: Viera Kubičková. Bratislava, 2020. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/> ISSN 1337-7094.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. KUBIČKOVÁ, Viera. Problematika inovácií v službách v súčasnej etape ekonomiky služieb : edukačná a výskumná prax riešenia problematiky inovácií v službách na Katedre služieb a cestovného ruchu : inauguračná prednáška : odbor: obchod a marketing. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 88 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4775-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 4. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - SABADKA, Dušan. Inovácie výroby a výrobkov. Odborní lektori: Milan Kováč, Barbora Gontkovičová. 1. vydanie. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2020. 252 s. [16,43 AH]. Edícia študijnej literatúry. ISBN 978-80-553-3754-8.
  kniha

  kniha

 5. PORUBANOVÁ, Klaudia. Inovačné aktivity podnikov ako potenciál ich ďalšieho rozvoja : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: ekonómia a manažment (ekonomika a manažment podniku). 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 85 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4684-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. BAHCALL, Safi. Loonshots : How to Nurture the Crazy Ideas That Win Wars, Cure Diseases, and Transform Industries. New York : St. Martin's Press, 2019. 349 s. ISBN 978-1-250-18596-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives. Paris : OECD, 2019. 167 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/going-digital-shaping-policies-improving-lives_9789264312012-en> ISBN 978-92-64-31200-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. University-Industry Collaboration : New Evidence and Policy Options. Paris : OECD, 2019. 116 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/university-industry-collaboration_e9c1e648-en> ISBN 978-92-64-63734-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Digital Innovation : Seizing Policy Opportunities. Paris : OECD, 2019. 94 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/digital-innovation_a298dc87-en> ISBN 978-92-64-72305-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. RICHNÁK, Patrik - PORUBANOVÁ, Klaudia. Innovations in Logistics : Digitalization Challenges in Logistics. Reviewers: Peter Markovič, Ľuboslav Szabo, Pavol Molnár, Ivana Ljudvigová. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. 144 s. [7,70 AH]. I-19-104-00 (90%), VEGA 1/0066/17 (10%). ISBN 978-80-7598-627-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]