Výsledky vyhľadávania

 1. Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives. Paris : OECD, 2019. 167 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/going-digital-shaping-policies-improving-lives_9789264312012-en> ISBN 978-92-64-31200-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/> ISSN 1337-7094.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. SCHMIDT, Simon - MARKOVIČ, Peter. Modernisierung von Betriebsmitteln am Beispiel der Stahlindustrie : Innovationskonzept und seine finanzökonomische Sicht : Monographie. Recenzenti/Gutachter: Miroslav Majtán, Benjamin Beug. 1. Auflage. Bratislava : KARTPRINT, 2018. 203 s. [12,95 AH]. VEGA 1/0066/17. ISBN 978-80-89553-51-8.
 4. First Sustainable Solutions for Growth SSG 2018. Conference. Proceedings of the 1st Sustainable Solutions for Growth SSG 2018 Conference : Book of Abstracts [elektronický zdroj]. Wrocław : Wojciech Budzianowski Consulting Services, 2018. online 86 s. ISBN 978-83-948507-3-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. MELNYCHENKO, Oleksandr. Blockchain Technology in Accounting and Auditing. [2018]. [11 s.]. ISBN 9781976900327. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. OECD Reviews of Innovation Policy: Austria 2018. Paris : OECD, 2018. 215 s. OECD Reviews of Innovation Policy. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-austria-2018_9789264309470-en> ISBN 978-92-64-30946-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. ADAMOVSKÝ, Peter. Konvergencia národných inovačných systémov Slovenskej republiky a vybraných krajín Európskej únie z hľadiska inovačnej výkonnosti a efektívnosti : dizertačná práca. Školiteľ: Vladimír Gonda. Bratislava, 2018. 145 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. JANČOVIČOVÁ, Monika. Determinanty inovačného potenciálu malých a stredných podnikov v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2018. 162 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. BRAGA, Denys. Vplyv inovácií na hospodárstvo Európskej únie : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2018. 160 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. ŠISER, Roman. Kdo je inovátor? In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 3, s. 21.
  článok

  článok