Výsledky vyhľadávania

 1. Kulturaustausch : Zeitschrift für internationale Perspektiven. Stuttgart : Institut für Auslandsbeziehungen. 4x ročne. ISSN 0044-2976. Dostupné na : www.kulturaustausch.de
  časopis

  časopis

 2. ROSENSTEIN, Carole. Understanding Cultural Policy. New York : Routledge, 2018. 271 s. ISBN 978-1-138-69535-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. CABAN, Peter. Unikátne kultúrne dedičstvo ako súčasť miestneho bohatstva polostrova Athos v kontexte relígií a svetového turizmu (miesto, kam nikdy žena nevkročila...). In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, 2017, roč. 8, č. mim. číslo, s. 44-54.
  článok

  článok

 4. LENGYELOVÁ, Tünde. Život na šľachtickom dvore : odev, strava, domácnosť, hygiena, voľný čas. Bratislava : Slovart, 2016. 247 s. ISBN 978-80-556-1287-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta. Symptómy krízy kultúrneho kapitálu EÚ. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 1132-1142 online.
  článok

  článok

 6. NÉMETHOVÁ, Ildikó. Cross-cultural research for studying culture as a shared-meaning system. In Challenges and best practices in foreign languages at tertiary level. - Győr : Publio Publishing, 2016. ISBN 9789634248477, s. 166-184.
  článok

  článok

 7. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Value orientation as an instrument in developing intercultural competence (Heroes of English and Slovak folktales as representatives of their cultures). In Porta Lingua - 2016. Szaknyelvi SZOKOE-konferencia. Porta Lingua - 2016 : A szaknyelv rétegződése a szakmában, az oktatásban és a kutatásban, XVI. Szaknyelvi SZOKOE-konferencia, 2016. november 11-12, Budapest. - Budapest : Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete, 2016. ISSN 1785-2420, o. 65-75.
  článok

  článok

 8. MEDINSKIJ, Vladimir. Rossija nikogda ne sdavalas. Moskva : Knižnyj mir, 2016. 315 s. Vojna i mir. ISBN 978-5-8041-0810-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. HUIZINGA, Johan. Kultúrnohistorické eseje. Bratislava : Európa, 2016. 196 s. Tulipán, zv. 14. ISBN 978-80-89666-27-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - COPUŠ, Lukáš. Vzťah národnej kultúry a vybraných funkcií manažmentu. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 360-369 CD-ROM.
  článok

  článok