Výsledky vyhľadávania

 1. PETRÍK, Borislav. Lexikón slovenských ekonómov. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. 136 s. ISBN 978-80-7144-277-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 2. Malý parlamentný slovník : VII. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky. 3. vydanie. Bratislava : Kancelária Národnej rady SR, 2017. 192 s. ISBN 978-80-89052-81-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky. IV. / 2016. London : Oxford Encyclopedia Ltd, 2016. 1608 s. ISBN 978-0-9931249-6-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 4. BEŇOVÁ, Elena et al. Výkladový slovník pre verejnú správu. Recenzenti: Jozef Kuril, Viera Papcunová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 187 s. [10,1 AH]. Ekonómia. IGP 2/2014. ISBN 978-80-8168-544-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]

 5. Encyclopedia of tourism. Volume 1. A - K. Editors: Jafar Jafari, Honggen Xiao. Cham : Springer Reference, 2016. 529 s. ISBN 978-3-319-01383-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. A dictionary of accounting. 5th ed. Oxford : Oxford University Press, 2016. 458 s. ISBN 978-0-19-874351-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 7. A dictionary of business and management. 6th ed. New York : Oxford University Press, 2016. 653 s. Oxford quick reference. ISBN 978-0-19-968498-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]

 8. Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia. Ôsmy zväzok. Kalh - Kokp. 1. vydanie. Bratislava : Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, 2016. 678 s. ISBN 978-80-970350-2-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Encyclopedia of tourism. Volume 2. L - Z. Editors: Jafar Jafari, Honggen Xiao. Cham : Springer Reference, 2016. S.[532-1053]. ISBN 978-3-319-01383-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. ČIDEROVÁ, Denisa. [Kritický slovník globalizácie]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X, 2015, roč. 44, č. 4, s. 534-535. Recenzia na: Dictionnaire critique de la mondialisation / Ghorra-Gobin. - Paríž : Armand Colin, 2012. - ISBN 978-2-200-27009-4.
  článok

  článok