Výsledky vyhľadávania

 1. PETRÍK, Borislav. Lexikón slovenských ekonómov. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. 136 s. ISBN 978-80-7144-277-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 2. Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky. IV. / 2016. London : Oxford Encyclopedia Ltd, 2016. 1608 s. ISBN 978-0-9931249-6-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 3. A dictionary of business and management. 6th ed. New York : Oxford University Press, 2016. 653 s. Oxford quick reference. ISBN 978-0-19-968498-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0, dĺžka fronty rezervácií 1]

 4. A dictionary of accounting. 5th ed. Oxford : Oxford University Press, 2016. 458 s. ISBN 978-0-19-874351-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. Encyclopedia of tourism. Volume 1. A - K. Editors: Jafar Jafari, Honggen Xiao. Cham : Springer Reference, 2016. 529 s. ISBN 978-3-319-01383-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Encyclopedia of tourism. Volume 2. L - Z. Editors: Jafar Jafari, Honggen Xiao. Cham : Springer Reference, 2016. S.[532-1053]. ISBN 978-3-319-01383-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. BEŇOVÁ, Elena et al. Výkladový slovník pre verejnú správu. Recenzenti: Jozef Kuril, Viera Papcunová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 187 s. [10,1 AH]. Ekonómia. IGP 2/2014. ISBN 978-80-8168-544-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]

 8. Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia. Ôsmy zväzok. Kalh - Kokp. 1. vydanie. Bratislava : Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, 2016. 678 s. ISBN 978-80-970350-2-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta. [Slovník diplomacie]. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2015. ISSN 1336-1562, 2015, roč. 13, č. 3, s. 292-294. Recenzia na: Slovník diplomacie / Erik Pajtinka ; recenzebti: Eduard Kukan, Juraj Migaš. 1. vyd. - Bratislava : PAMIKO, 2013. - ISBN 978-80-85660-08-1.
  článok

  článok


 10. TÓTH, Rastislav. Politologický slovník. Praha : Portál, 2015. 159 s. ISBN 978-80-262-0807-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]