Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Napĺňate svoj účel? : neviditeľný život združení a asociácií. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 4/2015, roč. 20, zoš. 79, s. 28-31.
  článok

  článok

 2. LA GARDE, Svetlana. 15. konferencia generálnych riaditeľov a personálnych manažérov: : personálny manažment a riadenie firmy 2009. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 4/2009, roč. 14, zoš. 55, s. 34 - 38.
  článok

  článok

 3. PRESSBURG, Adrian Peter. Mníchovská správa o stave sveta. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 2. marca 2017, roč. 27, č. 9, s. 48-50.
  článok

  článok

 4. Učí firmy, ako zlepšiť krajinu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 13. októbra 2016, roč. 26, č. 41, s. 18-21.
  článok

  článok

 5. PRESSBURG, Adrian Peter. Ako zmeniť debatný klub na akčný tím. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 8. septembra 2016, roč. 26, č. 36, s. 36-37.
  článok

  článok

 6. International regulatory co-operation : the role of international organisations in fostering better rules of globalisation. Paris : OECD, 2016. 216 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/international-regulatory-co-operation_9789264244047-en> ISBN 978-92-64-26625-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. TARČA, Alexander - BOSÁK, Martin - DUGAS, Jaroslav. Management and volunteering in organizations. In Economic development of region with an impact on quality of life. the scientific-technical conference. Economic development of region with an impact on quality of life : proceedings of the scientific-technical conference, 20.4.2016, Užhorod. - Ukrajina : Lira print, 2016. ISBN 978-617-596-232-9, s. 61-67. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok

 8. BERECOVÁ, Mária. Výskumný ústav vodného hospodárstva - 65 rokov. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 11-12, s. 32-36.
  článok

  článok

 9. LEHUTA, Michal. Vedec, ktorý dostal chudobu do centra pozornosti. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 22. októbra 2015, roč. 25, č. 42, s. 48-49.
  článok

  článok

 10. "V ten deň zomrela moja slabosť". In Forbes. - Nitra : Business Consulting & Media, 2015. ISSN 1338-2527, 2015, roč. 5, č. Január, s. 40-43.
  článok

  článok