Výsledky vyhľadávania

 1. MAZÁK, Jaromír. Process tracing : zkoumání kauzality v případových studiích. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 1, s. 55-80.
  článok

  článok


 2. SCHMAL, Stanislaw. Konsolidierungswellen und Prognoseverhalten von Finanzanalysten : eine empirische Untersuchung der M&A-Aktivität von US-amerikanischen Unternehmen. Wiesbaden : Springer Gabler, 2016. 314 s. Research. ISBN 978-3-658-14581-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. LALINSKÝ, Tibor. Firm-level output and competitiveness in the great recession: the role of firm characteristics and qualitative factor. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 2, s. 118-133.
  článok

  článok


 4. CHMELÁROVÁ, Zuzana. Pohľad na vlastnosti dobrého stredoškolského učiteľa. In Pán Učiteľ : časopis pre učiteľov, rodičov a žiakov. - Bratislava : Musica Liturgica, 2015. ISSN 1336-7161, 2016, roč. 7, č. 2, s. 13-15.
  článok

  článok


 5. ŠOLTÉS, Erik. Predhovor. In Štatistická analýza chudoby a sociálneho vylúčenia v kontexte stratégie Európa 2020 : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0548/16 Pokrok SR pri napĺňaní stratégie Európa 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4304-0, s. 5-6. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok


 6. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Metódy hodnotenia programov a projektov. Recenzenti: Peter Pisár, Alžbeta Ivaničková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 209 s. [11,8 AH]. 1/0098/15. ISBN 978-80-225-4368-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 4]

 7. GALLO, Peter - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Knowledge and use of the Balanced Scorecard concept in Slovakia related to company proprietorship. - Registrovaný: Scopus. In Quality - Access to Success. - Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance - SRAC, 2016. ISSN 1582-2559, 2016, vol. 17, no. 151, pp. 64-68.
  článok

  článok


 8. ZÁBOJNÍK, Stanislav. Correlation between economic growth and the investment expansion of the energy companies (case of China). In Ekonomičeskaja teorija i chozjajstvennaja praktika: globaľnyje vyzovy. meždunarodnaja konferencija. Ekonomičeskaja teorija i chozjajstvennaja praktika: globaľnyje vyzovy : meždunarodnaja konferencija Evoljucija meždunarodnoj torgovoj sistemy: problemy i perspektivy-2015, 29-30 oktjabrja 2015 g., Sankt-Peterburg. - Sankt-Peterburg : Izdateľstvo Gamma, 2015. ISBN 978-5-4334-0210-2, s. 117-127. VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok


 9. BELVONČÍKOVÁ, Eva. Metodologické prístupy k skúmaniu kreatívnej ekonomiky. In Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly : KRENAR. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-3954-8, s. 29-44. APVV-0101-10.
  článok

  článok


 10. GARBÁROVÁ, Miriam et al. Prípadové štúdie kreatívnych odvetví v slovenských regiónoch. In Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly : KRENAR. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-3954-8, s. 69-102.
  článok

  článok