Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 170  
Vaša otázka: Systematika = "^303^"
 1. GHAURI, Pervez N. - GRØNHAUG, Kjell - STRANGE, Roger. Research Methods in Business Studies. 5th Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. 327 s. ISBN 978-1-108-70824-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. DAVIS, Joel J. Crafting Superior Surveys and Survey Questions : A Hands-On Approach. [S.l.] : [s.n.], 2020. 428 s. ISBN 9798632367738. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. SMITH, Vernon L. - WILSON, Bart J. Humanomics : Moral Sentiments and the Wealth of Nations for the Twenty-First Century. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2019. 215 s. Cambridge Studies in Economics, Choice, and Society. ISBN 978-1-107-19937-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. MAZÁK, Jaromír. Process tracing : zkoumání kauzality v případových studiích. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 1, s. 55-80.
  článok

  článok

 5. ŠOLTÉS, Erik. Predhovor. In Štatistická analýza chudoby a sociálneho vylúčenia v kontexte stratégie Európa 2020 : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0548/16 Pokrok SR pri napĺňaní stratégie Európa 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4304-0, s. 5-6. VEGA 1/0548/16.
  článok

  článok

 6. GALLO, Peter, ml. - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Knowledge and Use of the Balanced Scorecard Concept in Slovakia Related to Company Proprietorship. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Quality – Access to Success. - Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance. ISSN 1582-2559, 2016, vol. 17, no. 151, pp. 64-68.
  článok

  článok

 7. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Metódy hodnotenia programov a projektov. Recenzenti: Peter Pisár, Alžbeta Ivaničková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 209 s. [11,8 AH]. 1/0098/15. ISBN 978-80-225-4368-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 8. LALINSKÝ, Tibor. Firm-level output and competitiveness in the great recession: the role of firm characteristics and qualitative factor. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 2, s. 118-133.
  článok

  článok

 9. SEAWRIGHT, Jason. Multi-Method Social Science : Combining Qualitative and Quantitative Tools. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2016. 238 s. Strategies for Social Inquiry. ISBN 978-1-107-48373-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. CHMELÁROVÁ, Zuzana. Pohľad na vlastnosti dobrého stredoškolského učiteľa. In Pán Učiteľ : časopis pre učiteľov, rodičov a žiakov. - Bratislava : Musica Liturgica, 2015. ISSN 1336-7161, 2016, roč. 7, č. 2, s. 13-15.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.