Výsledky vyhľadávania

 1. Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ; Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - v.v.i. 6x ročne. ISSN 1802-5854. Dostupné na : http://www.vupsv.cz/index.php?p=social_policy_forum&site=default
  časopis

  časopis


 2. Social agenda. Luxembourg : Office of the European Union. 3x ročne. ISSN 1682-7783
  časopis

  časopis


 3. VAŠAT, Jan. Analýza faktorů ovlivňujících úspěšnost integračního programu v obci se sociálně vyloučenou lokalitou – případová studie. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha ; Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - v.v.i., 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 1, s. 8-14.
  článok

  článok


 4. BAREŠ, Pavel - MERTL, Jiří. Nejvýznamnější překážky uplatnění osob po výkonu tresu odnětí svobody na trhu práce. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha ; Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - v.v.i., 2017. ISSN 1802-5854, 2017, roč. 11, č. 1, s. 17-25.
  článok

  článok


 5. My region, my Europe, our future : seventh report on economic, social and territorial cohesion. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 218 s. Regional and urban policy. ISBN 978-92-79-71840-3. ISSN 2529-6736. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Issue : african futures: horizon 2025. Report No 37 - september 2017. Paris : EU Institute for Security Studies, 2017. 80 s. ISBN 978-92-9198-630-9. ISSN 1830-9747. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. PAUHOFOVÁ, Iveta et al. Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku II. Recenzenti: Kajetána Hontyová, Peter Plavčan ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2017. 230 s. [13,08 AH]. VEGA 2/0026/15, APVV-15-0722. ISBN 978-80-7144-273-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Migrant integration. 2017 ed. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 108 s. Statistical books. ISBN 978-92-79-69313-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Kto na Slovensku stratí domov, väčšinou oň príde navždy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 15. decembra 2016, roč. 26, č. 50-51, s. 40-42.
  článok

  článok


 10. ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Harmonizácia rodinného a pracovného života v kontexte sociálno-ekonomických zmien. In Sociální politika 2016 – Nové výzvy v nejisté době. mezinárodní workshop. Sociální politika 2016 – Nové výzvy v nejisté době : sborník odborných textů z mezinárodního workshopu Sociální politika 2016, Praha: 24. listopadu 2016. - Praha : OECONOMICA, 2016. ISBN 978-80-245-2172-5, s. 127-139. VEGA 1/0001/16 (50%), ITMS 26240120032 (50%).
  článok

  článok