Výsledky vyhľadávania

 1. Statistika : statistics and economy journal. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Český statistický úřad. 4x ročne. ISSN 0322-788X. Dostupné na : https://www.czso.cz/csu/czso/1-statistika
  časopis

  časopis


 2. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 3. štvrťrok 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online [113 s.]. Zamestnanosť a mzdy.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 4. štvrťrok 2017 : vrátane doplnkového modulu o podnikaní za 2. štvrťrok 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online [131 s.]. Zamestnanosť a mzdy.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby za 4. štvrťrok a bilancia plodín za 2. polrok [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 45 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 81 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 4. štvrťrok 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 17 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. Vnútorný obchod, ubytovacie a stravovacie služby v SR za 4. štvrťrok 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 25 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. Základné ukazovatele za vybrané trhové služby za 4. štvrťrok 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 15 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. CD-ROM [437 s.]. ISBN 978-80-8121-616-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 94 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]