Výsledky vyhľadávania

 1. ROSIČOVÁ, Katarína et al. Regional mortality by socioeconomic factors in Slovakia: a comparison of 15 years of changes. In International journal for equity in health. - London : BIOMED Central. ISSN 1475-9276, 2016, vol. 15, pp. 1-8 online. CZ.1.07/2.3.00/20.0063, Euro-Heathy project no. 643398.
  článok

  článok

 2. PODPIEROVÁ, Anna. Register-based statistics in the Netherlands. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0011-8265, 2016, roč. 58, č. 4, p. 349.
  článok

  článok

 3. ŠPROCHA, Branislav. Plodnosť žien Slovenska podľa výsledkov sčítania 2011. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 4, s. 35-53.
  článok

  článok

 4. CHAJDIAK, Jozef. Poznámky k demografickému vývoju v Slovenskej republike. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 3, s. 20-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208403/fss0315.pdf>
  článok

  článok

 5. COSS, Soňa. Analýza vplyvu vekových skupín na zmenu strednej dĺžky života pri narodení. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 403-408 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. BENŽA, Mojmír et al. Národnostný atlas Slovenska. Bratislava : DAJAMA, 2015. 55 s. ISBN 978-80-8136-053-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. SIVAŠOVÁ, Daniela - SODOMOVÁ, Eva. Využitie štatistických metód v demografii. In Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4043-8, s. 41-52. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok

 8. FUČÍKOVÁ, Simona - ANTOVOVÁ, Michaela. Zdraví a lidský kapitál v České republice a na Slovensku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 6, s. 40-44. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0195226/fss0614.pdf>
  článok

  článok

 9. SIVAŠOVÁ, Daniela. Modelovanie úmrtnosti Brassovým modelom. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 2, s. 80-95. 1/0501/4.
  článok

  článok

 10. KÁČEROVÁ, Marcela - HORVÁTHOVÁ, Radka. Zahraničná migrácia Slovenska - demografické a priestorové aspekty. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 2, s. 33-51. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0184581/Slovenska_statistika_a_demografia_2_2014.pdf>
  článok

  článok