Výsledky vyhľadávania

 1. DANCÁKOVÁ, Ivana. Komparácia modelov riešenia integrácie migrantov a ich efektívnosti v Európskej únii : dizertačná práca. Školiteľ: Karol Janas. Bratislava, 2019. 149 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. Rejuvenating Korea: Policies for a Changing Society. Paris : OECD, 2019. 191 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/rejuvenating-korea-policies-for-a-changing-society_c5eed747-en> ISBN 978-92-64-54179-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. ULCELUSE, Magdalena - KAHANEC, Martin. The Effectiveness of Restrictive Immigration Policies: The Case of Transitional Arrangements : GLO Discussion Paper, No. 379. 1st Edition. Hamburg : ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschhaft, 2019. 30 s. PITN-GA- 2013-608311.
 4. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta et al. Menšiny, marginalizované skupiny a politiky rovnosti vo vyšehradskom regióne. Recenzenti: Erich Mistrík, Viera Gažová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [210 s.] [14,30 AH]. VUSG ID 61450021. ISBN 978-80-225-4600-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. RAŠTICOVÁ, Martina - BÉDIOVÁ, Monika. Práce, nebo důchod? 1. vydání. Brno : B&P Publishing, 2018. 159 s. ISBN 978-80-7485-177-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. Settling in 2018 : Indicators of Immigrant Integration. Paris : OECD ; Brussels : European Union, 2018. 306 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/indicators-of-immigrant-integration-2018_9789264307216-en> ISBN 978-92-64-30720-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. HAJKO, Jozef. Slovensko potrebuje nový model spolužitia s Rómami. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 10-13.
  článok

  článok

 8. Celý systém je nastavený na majoritu, preto nefunguje na Rómov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 14-17.
  článok

  článok

 9. MISKOLCZI, Martina - LANGHAMROVÁ, Jitka. Využití metody vícestavové demografie při analýze trhu práce. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 1, s. 82-95.
  článok

  článok

 10. MAJOROŠOVÁ, Milena. Kompetenčná kategorizácia obcí verzus fragmentovaná sídelná štruktúra v Českej republike a Slovenskej republike. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, december 2016, roč. 12, č. 2, s. 74-79.
  článok

  článok