Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta et al. Menšiny, marginalizované skupiny a politiky rovnosti vo vyšehradskom regióne. Recenzenti: Erich Mistrík, Viera Gažová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [210 s.] [14,30 AH]. VUSG ID 61450021. ISBN 978-80-225-4600-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. RAŠTICOVÁ, Martina - BÉDIOVÁ, Monika. Práce, nebo důchod? 1. vydání. Brno : B&P Publishing, 2018. 159 s. ISBN 978-80-7485-177-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. Settling in 2018 : Indicators of Immigrant Integration. Paris : OECD ; Brussels : European Union, 2018. 306 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/indicators-of-immigrant-integration-2018_9789264307216-en> ISBN 978-92-64-30720-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. HAJKO, Jozef. Slovensko potrebuje nový model spolužitia s Rómami. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 10-13.
  článok

  článok

 5. Celý systém je nastavený na majoritu, preto nefunguje na Rómov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 14-17.
  článok

  článok

 6. MISKOLCZI, Martina - LANGHAMROVÁ, Jitka. Využití metody vícestavové demografie při analýze trhu práce. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 1, s. 82-95.
  článok

  článok

 7. MAJOROŠOVÁ, Milena. Kompetenčná kategorizácia obcí verzus fragmentovaná sídelná štruktúra v Českej republike a Slovenskej republike. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, december 2016, roč. 12, č. 2, s. 74-79.
  článok

  článok

 8. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Český statistický úřad. 4x ročne. ISSN 0011-8265. Dostupné na : https://www.czso.cz/csu/czso/demografie
  časopis

  časopis

 9. KÁČEROVÁ, Marcela - HORVÁTHOVÁ, Radka. Azylový a naturalizačný proces na Slovensku. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 4, s. 54-67.
  článok

  článok

 10. NÝVLT, Ondřej. Ženy v rodinných domácnostech s dětmi a jejich postavení na trhu práce v kontextu vývoje po roce 1989. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0011-8265, 2016, roč. 58, č. 3, s. 197-212.
  článok

  článok