Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Nastupujúca generácia sa označuje ako "Y", ale to rozhodne neznačí "YES" : generácia Y a postoj k práci. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 4/2011, roč. 16, zoš. 63, s. 30-32.
  článok

  článok


 2. Challenges of the Knowledge Society CKS 2018. International Conference. Challenges of the Knowledge Society (CKS) 2018 : The International Conference, Bucharest, 11th - 12th May 2018 [elektronický zdroj]. 12th Edition. Bucharest : Nicolae Titulescu, 2018. online 1186 s. ISSN 2359-9227.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. BUZAN, Barry - SCHOUENBORG, Laust. Global International Society : a New Framework for Analysis. 1. Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2018. 276 s. ISBN 978-1-108-42788-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. Bratislava : Ústav informácii a prognóz školstva. 4x ročne. ISSN 1335-1109
  časopis

  časopis


 5. Building an inclusive Mexico : policies and good governance for gender equality. Paris : OECD, 2017. 262 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/building-an-inclusive-mexico_9789264265493-en> ISBN 978-92-64-26548-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. The Pursuit of Gender Equality : An Uphill Battle. Paris : OECD, 2017. 302 s. ISBN 978-92-64-28130-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Preventing Ageing Unequally. Paris : OECD, 2017. 253 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/preventing-ageing-unequally_9789264279087-en> ISBN 978-92-64-27907-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Investing in Youth: Japan. Paris : OECD, 2017. 186 s. Investing in Youth. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/investing-in-youth-japan_9789264275898-en> ISBN 978-92-64-27588-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Challenges of the Knowledge Society (CKS) 2017 : The International Conference, Bucharest, 12th - 13th May 2017 [elektronický zdroj]. 11th Edition. Bucharest : Nicolae Titulescu, 2017. online 884 s. ISSN 2359-9227.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. KRAUS, Marcel. Gender, inovace a výzkum. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 3, s. 60-61.
  článok

  článok