Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Nastupujúca generácia sa označuje ako "Y", ale to rozhodne neznačí "YES" : generácia Y a postoj k práci. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 4/2011, roč. 16, zoš. 63, s. 30-32.
  článok

  článok

 2. Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. Bratislava : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1335-1109
  časopis

  časopis

 3. Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.jks.euin.org/> ISSN 2336-2561.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. KAHANEC, Martin et al. The Social and Employment Situation of Roma Communities in Slovakia : Study Requested by the EMPL Committee. 1st Edition. Luxembourg : Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, 2020. 44 s. Dostupné na : <https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648778/IPOL_STU(2020)648778_EN.pdf> ISBN 978-92-846-6497-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Digital Economy and Digital Society. Reviewers: Pavlo Zakharchenko, Tadeusz Pokusa, Oksana Miroshnychenko. 1st Edition. Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. [339 s.]. Series of Monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Monograph 22. ISBN 978-83-952000-6-9.
 6. SIGI 2019 Global Report : Transforming Challenges into Opportunities. Paris : OECD, 2019. 229 s. Social Institutions and Gender Index. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/sigi-2019-global-report_bc56d212-en> ISBN 978-92-64-31251-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Investing in Youth: Finland. Paris : OECD, 2019. 126 s. Investing in Youth. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/investing-in-youth-finland_1251a123-en> ISBN 978-92-64-49729-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. How's Life in the Digital Age? : Opportunities and Risks of the Digital Transformation for People's Well-Being. Paris : OECD, 2019. 171 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/how-s-life-in-the-digital-age_9789264311800-en> ISBN 978-92-64-31179-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Fast Forward to Gender Equality : Mainstreaming, Implementation and Leadership. Paris : OECD, 2019. 84 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/fast-forward-to-gender-equality_g2g9faa5-en> ISBN 978-92-64-31300-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. SIGI 2019 Regional Report for Eurasia. Paris : OECD, 2019. 183 s. Social Institutions and Gender Index. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/sigi-2019-regional-report-for-eurasia_f6dfa21d-en> ISBN 978-92-64-74617-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]