Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 806  
Vaša otázka: Systematika = "^316.3^"
 1. REHÁKOVÁ, Helena. Nastupujúca generácia sa označuje ako "Y", ale to rozhodne neznačí "YES" : generácia Y a postoj k práci. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 4/2011, roč. 16, zoš. 63, s. 30-32.
  článok

  článok

 2. Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. Bratislava : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1335-1109
  časopis

  časopis

 3. Report on the State of Civil Society in the EU and Russia 2020. Berlin : EU-Russia Civil Society Forum, 2021. 95 s. ISBN 978-3-947214-07-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. STANĚK, Peter et al. Spoločnosť budúcnosti : možnosti konvergencie a integrácie v budúcnosti. I. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 267 s. ISBN 978-80-571-0445-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 5. Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.jks.euin.org/> ISSN 2336-2561.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 6. KAHANEC, Martin et al. The Social and Employment Situation of Roma Communities in Slovakia : Study Requested by the EMPL Committee. 1st Edition. Luxembourg : Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, 2020. 44 s. Dostupné na : <https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648778/IPOL_STU(2020)648778_EN.pdf> ISBN 978-92-846-6497-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Digital Economy and Digital Society. Reviewers: Pavlo Zakharchenko, Tadeusz Pokusa, Oksana Miroshnychenko. 1st Edition. Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. [339 s.]. Series of Monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Monograph 22. ISBN 978-83-952000-6-9.
 8. Institutions Guaranteeing Access to Information : OECD and MENA Region. Paris : OECD, 2019. 169 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/institutions-guaranteeing-access-to-information_e6d58b52-en> ISBN 978-92-64-39296-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Under Pressure: The Squeezed Middle Class. Paris : OECD, 2019. 169 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/under-pressure-the-squeezed-middle-class_689afed1-en> ISBN 978-92-64-54283-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Investing in Youth: Finland. Paris : OECD, 2019. 126 s. Investing in Youth. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/investing-in-youth-finland_1251a123-en> ISBN 978-92-64-49729-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]