Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Nastupujúca generácia sa označuje ako "Y", ale to rozhodne neznačí "YES" : generácia Y a postoj k práci. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 4/2011, roč. 16, zoš. 63, s. 30-32.
  článok

  článok

 2. How's Life in the Digital Age? : Opportunities and Risks of the Digital Transformation for People's Well-Being. Paris : OECD, 2019. 171 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/how-s-life-in-the-digital-age_9789264311800-en> ISBN 978-92-64-31179-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. Bratislava : Ústav informácii a prognóz školstva. 4x ročne. ISSN 1335-1109
  časopis

  časopis

 4. SIGI 2019 Global Report : Transforming Challenges into Opportunities. Paris : OECD, 2019. 229 s. Social Institutions and Gender Index. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/sigi-2019-global-report_bc56d212-en> ISBN 978-92-64-31251-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Digital Economy and Digital Society. Reviewers: Pavlo Zakharchenko, Tadeusz Pokusa, Oksana Miroshnychenko. 1st Edition. Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. [339 s.]. Series of Monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Monograph 22. ISBN 978-83-952000-6-9.
 6. Is the Last Mile the Longest? Economic Gains from Gender Equality in Nordic Countries. Paris : OECD, 2018. 91 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/is-the-last-mile-the-longest-economic-gains-from-gender-equality-in-nordic-countries_9789264300040-en> ISBN 978-92-64-30003-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. The Future of Rural Youth in Developing Countries : Tapping the Potential of Local Value Chains. Paris : OECD, 2018. 98 s. Development Centre Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/the-future-of-rural-youth-in-developing-countries_9789264298521-en> ISBN 978-92-64-29851-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Investing in Youth: Norway. Paris : OECD, 2018. 149 s. Investing in Youth. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/investing-in-youth-norway_9789264283671-en> ISBN 978-92-64-28362-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Gender Equality in Canada : Mainstreaming, Governance and Budgeting. Paris : OECD, 2018. 130 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/gender-equality-in-canada_9789264301108-en> ISBN 978-92-64-30109-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. BUZAN, Barry - SCHOUENBORG, Laust. Global International Society : a New Framework for Analysis. 1. Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2018. 276 s. ISBN 978-1-108-42788-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]