Výsledky vyhľadávania

 1. BURKLEY, Edward - BURKLEY, Melissa. Motivation science. New York : Pearson, 2018. 446 s. ISBN 978-0-205-24065-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. NUTIL, Petr. Média, lži a příliš rychlý mozek : průvodce postpravdivým světem. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2018. 189 s. ISBN 978-80-271-0716-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. BENČIKOVÁ, Dana. Cultural Intelligence: its Assessment and Enhancement in Slovak Enterprises. Reviewers: Martina Blašková, Ľubica Lesáková, Miroslava Szarková. 1st Edition. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 187 s. Studia oeconomica, 61. ISBN 978-80-557-1507-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. One World, Many Cultures. 10th Edition. Boston : Pearson, 2018. 390 s. ISBN 978-0-134-42572-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. PETRÍKOVÁ, Lucia. Zdravotné postihnutie a vek ako dôvody diskriminácie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 1, s. 45-48.
  článok

  článok

 6. FICZOVÁ, Lucia. Mediácia a jej výhody v prostredí obcí a obecných úradov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 3, s. 6-8.
  článok

  článok

 7. LARSON, Jonathan L. Kritické myslenie v slovenskej postsocialistickej spoločnosti. Preklad: Eleonora Vallová. 1. vydanie. Bratislava : Kalligram, 2017. 237 s. ISBN 978-80-8101-957-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. BOSÁKOVÁ, Lucia et al. Test–retest reliability of the scale of participation in organized activities among adolescents in the Czech Republic and Slovakia. In International journal of public health. - Greifswald : Springer International Publishing, 2016. ISSN 1661-8556, April 2016, vol. 61, no. 3, pp. 329-336.
  článok

  článok

 9. CHMELÁROVÁ, Zuzana. Informovanosť a postoje učiteľov k rovesníckej mediácii. In Pán Učiteľ : časopis pre učiteľov, rodičov a žiakov. - Bratislava : Musica Liturgica, 2016. ISSN 1336-7161, 2016, roč. 7, č. 3, s. 11-13.
  článok

  článok

 10. POTISKOVÁ, Ingrid. Metóda Overtonovho okna - ako presadiť nepresaditeľné. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.9.2016 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4296-8, s. 85-90 CD-ROM.
  článok

  článok