Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTEFANČÍK, Radoslav - HVASTA, Miloslav. Jazyk pravicového extrémizmu. Posudzovatelia: Irina Dulebová, Tomáš Koziak. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 268 s. [17,44 AH]. KEGA 015EU-4/2019. ISBN 978-80-225-4642-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. LEVITSKY, Steven - ZIBLATT, Daniel. Jak umírá demokracie. Přeložil: Jaroslav Veis. 1. vydání. Praha : Prostor, 2018. 335 s. Globus. ISBN 978-80-7260-394-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. BAUMAN, Zygmunt - DONSKIS, Leonidas. Tekuté zlo : život bez alternativ. Přeložila: Viktorie Hanišová. 1. vydání. Praha : Pulchra, 2018. 253 s. ISBN 978-80-7564-028-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. PETKOVÁ, Zuzana. Na stráž! Ako funguje Kotlebova propaganda na Slovensku. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. februára 2017, roč. 27, č. 8, s. 10-13.
  článok

  článok

 5. Ak extrémisti porušujú zákony, nemôže byť ich stíhanie fraškou. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. februára 2017, roč. 27, č. 8, s. 14-17.
  článok

  článok

 6. Capabilities of the Visegrad Group in preventing extremism [elektronický zdroj]. 1st ed. Budapest : Foundation for the international prevention of genocide and mass atrocities, 2017. online [44 s.]. ISBN 978-963-12-9270-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Budoucnost státu? Recenzenti: Petr Pithart, Miloš Večeřa. 1. vydání. Praha : Academia, 2017. 214 s. Společnost. ISBN 978-80-200-2681-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ŠIKULA, Milan. Minimalizácia alebo modernizácia štátu : historická retrospektíva a aktuálne výzvy ľudskej civilizácie. Recenzovali: Vladimír Gonda, Peter Staněk. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 151 s. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/hxPILV1Vrv> ISBN 978-80-8168-694-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 9. NORVAL, Aletta J. Averzivní demokracie. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2016. 237 s. Politeia. ISBN 978-80-246-3138-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Spoveď kritického občana: žijeme v období zdanlivej demokracie. 1. vyd. Trnava : SSRP, 2016. 177 s. [11,16 AH]. ISBN 978-80-972278-0-7.