Výsledky vyhľadávania

 1. Grant Journal : vědecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Hradec Králové : MAGNANIMITAS. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.grantjournal.com/> ISSN 1805-0638.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. The Economic Journal : < The> Journal of the Royal Economic Society. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. London : Royal Economic Society. 9x ročne. ISSN 0013-0133. Dostupné na : https://academic.oup.com/ej
  časopis

  časopis

 3. Hitotsubashi journal of commerce and management. - Spracovaný v EKO-INDEX. Tokyo : Hitotsubashi University. 1x ročne. ISSN 0018-2796. Dostupné na : https://www.jstor.org/journal/hitojcommmana
  časopis

  časopis

 4. RIZZO, Mario J. - WHITMAN, Glen. Escaping Paternalism : Rationality, Behavioral Economics, and Public Policy. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. 496 s. Cambridge Studies in Economics, Choice, and Society. ISBN 978-1-108-76000-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Financie, účtovníctvo, dane 2020. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2020 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. Redakčné a zostavovateľské práce: Milan Cibuľa, Paulína Kaselyová, Janka Kopčáková, Jakub Sieber. 1. vydanie. Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2020. 105 s. [5,25 AH]. I-20-108-00. ISBN 978-80-225-4762-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. The Handbook of Experimental Economics. Volume 2. 1st Edition. Princeton : Princeton University Press, 2020. 747 s. ISBN 978-0-691-20274-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. Godišnik 2019-2020. Tom 90. Varna : Izdatelstvo Nauka i ikonomika, 2020. 284 s. ISSN 0861-6752. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. Economic annals-XXI : Research Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Kiev : Institute of Society Transformation. 6x ročne. Dostupné na : <http://soskin.info/ea/> ISSN 1728-6239.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 9. CORR, Philip - PLAGNOL, Anke. Behavioral Economics : The Basics. Abingdon : Routledge, 2019. 249 s. The Basics. ISBN 978-1-138-22891-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. Ecoletra.com : scientific eJournal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Lewes : Ecoletra.com LLC. vychádza nepravidelne. Dostupné na : <http://ebook.ecoletra.com/e-casopisy> ISSN 2377-9748.
  elektronický časopis

  elektronický časopis