Výsledky vyhľadávania

 1. Ecoletra.com : scientific eJournal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Lewes : Ecoletra.com LLC. 3-4x ročne. Dostupné na : <http://ebook.ecoletra.com/e-casopisy> ISSN 2377-9748.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 2. The Economic journal : the journal of the Royal Economic Society. - Spracovaný v EKO-INDEX. London : Royal Economic Society. 8x ročne. ISSN 0013-0133. Dostupné na : http://www.res.org.uk/economic/datasets/datasetlist.asp
  časopis

  časopis


 3. Alternatives économiques. Quétigny : Alternatives Economiques. iná periodicita. ISSN 0247-3739. Dostupné na : https://www.alternatives-economiques.fr/projet-dalternatives-economiques-070720168677.html
  časopis

  časopis


 4. Hitotsubashi journal of economics. - Registrovaný v Current Contents Connect, Registrovaný vo Web of Science, Spracovaný v EKO-INDEX. Tokyo : Hitotsubashi University. 2x ročne. ISSN 0018-280X. Dostupné na : serials@jptco.co.jp
  časopis

  časopis


 5. Hitotsubashi journal of commerce and management. - Spracovaný v EKO-INDEX. Tokyo : Hitotsubashi University. 1x ročne. ISSN 0018-2796
  časopis

  časopis


 6. Economic annals-XXI : Research Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. Kiev : Institute of Society Transformation. 6x ročne. Dostupné na : <http://soskin.info/ea/> ISSN 1728-6220.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 7. ČIDEROVÁ, Denisa et al. Tektonické zlomy súčasnej ekonomickej vedy. Recenzenti: Juraj Sipko, Milan Šikula. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 169 s. [12,88 AH]. VEGA 1/0654/16. ISBN 978-80-225-4379-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 8. ČAS, Marcel. Klasická dichotómia a jej platnosť v kontexte finančnej krízy v USA : dizertačná práca. Školiteľ: Magdaléna Přívarová. Bratislava, 2017. 169 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. LIPOVSKÁ, Hana. Moderní ekonomie : jednoduše o všem, co byste měli vědět. 1. vydání. Praha : GRADA, 2017. 252 s. ISBN 978-80-271-0120-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. BALÁŽI, Peter. Novodobé finančné teórie a prínos Arthura Cecila Pigoua a Karla Engliša do ich náuky. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Marec 2016, roč. 3, č. 3, s. 1-3 online.
  článok

  článok