Výsledky vyhľadávania

 1. Economic annals-XXI : Research Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Erihplus. Kiev : Institute of Society Transformation. 6x ročne. Dostupné na : <http://soskin.info/ea/> ISSN 1728-6239.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. HOLT, Charles A. Markets, Games, and Strategic Behavior : An Introduction to Experimental Economics. 2nd Edition. Princeton : Princeton University Press, 2019. 677 s. ISBN 978-0-691-17924-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. Science and Practice : Collection of Scientific Article (Conference Proceedings). Reviewers: Aristidis Bitzenis, Valeriy Okulich-Kazarin. 1st Edition. Thessaloniki : MIDAS, 2019. [108 s.]. ISBN 978-960-568-803-9.
 4. Research and Innovation : Collection of Scientific Articles from the International Scientific Conference. Reviewers: Jerald L. Feinstein, Cathy A. Enz. 1st Edition. New York : Yunona Publishing, 2019. online [140 s.]. ISBN 978-0-9988574-3-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. PRNO, Róbert. Koncept teórie udržateľnosti v kontexte ekonomickej teórie : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Sipko. Bratislava, 2019. 152 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. Grant Journal : vědecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Hradec Králové : MAGNANIMITAS. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.grantjournal.com/> ISSN 1805-0638.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 7. CORR, Philip - PLAGNOL, Anke. Behavioral Economics : The Basics. Abingdon : Routledge, 2019. 249 s. The Basics. ISBN 978-1-138-22891-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. PUŠKÁROVÁ, Paula. Elementárium ekonomického výskumu. Recenzenti: Miroslav Karlíček, Martin Lábaj. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. online 101 s. [7,66 AH]. VEGA 1/0812/19. ISBN 978-80-225-4647-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. SHILLER, Robert J. Narrative Economics : How Stories Go Viral & Drive Major Economic Events. Princeton : Princeton University Press, 2019. 377 s. ISBN 9780691182292. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Ekonomická teória a ekonomická realita 2019 : zborník vedeckých statí. Ján Lisý, Eva Muchová ... [et al.] ; zostavili: Ján Lisý, Marta Martincová, Eva Muchová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM [143 s.] [7,15 AH]. VEGA 1/0246/16, VEGA 1/0393/16. ISBN 978-80-225-4663-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha