Výsledky vyhľadávania

 1. Hitotsubashi journal of commerce and management. - Spracovaný v EKO-INDEX. Tokyo : Hitotsubashi University. 1x ročne. ISSN 0018-2796
  časopis

  časopis

 2. Grant Journal : vědecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Hradec Králové : MAGNANIMITAS. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.grantjournal.com/> ISSN 1805-0638.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. Economic annals-XXI : Research Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Kiev : Institute of Society Transformation. 6x ročne. Dostupné na : <http://soskin.info/ea/> ISSN 1728-6239.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. The Economic Journal : < The> Journal of the Royal Economic Society. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. London : Royal Economic Society. 9x ročne. ISSN 0013-0133. Dostupné na : https://academic.oup.com/ej
  časopis

  časopis

 5. Financie, účtovníctvo, dane 2020. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2020 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. Redakčné a zostavovateľské práce: Milan Cibuľa, Paulína Kaselyová, Janka Kopčáková, Jakub Sieber. 1. vydanie. Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2020. 105 s. [5,25 AH]. I-20-108-00. ISBN 978-80-225-4762-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. The Handbook of Experimental Economics. Volume 2. 1st Edition. Princeton : Princeton University Press, 2020. 747 s. ISBN 978-0-691-20274-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. HOLT, Charles A. Markets, Games, and Strategic Behavior : An Introduction to Experimental Economics. 2nd Edition. Princeton : Princeton University Press, 2019. 677 s. ISBN 978-0-691-17924-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. PRNO, Róbert. Koncept teórie udržateľnosti v kontexte ekonomickej teórie : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Sipko. Bratislava, 2019. 152 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. Science and Practice : Collection of Scientific Article (Conference Proceedings). Reviewers: Aristidis Bitzenis, Valeriy Okulich-Kazarin. 1st Edition. Thessaloniki : MIDAS, 2019. [108 s.]. ISBN 978-960-568-803-9.
 10. SHILLER, Robert J. Narrative Economics : How Stories Go Viral & Drive Major Economic Events. Princeton : Princeton University Press, 2019. 377 s. ISBN 9780691182292. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]