Výsledky vyhľadávania

 1. Journal of political economy. - Registrovaný v Current Contents Connect, Registrovaný vo Web of Science, Spracovaný v EKO-INDEX. Chicago : The University of Chicago. 6x ročne. ISSN 0022-3808. Dostupné na : http://www.journals.uchicago.edu/JPE/home.html
  časopis

  časopis


 2. SOBEL, Andrew C. International political economy in context : individual choices, global effects. Los Angeles : SAGE, 2013. 592 s. ISBN 978-1-6087-1711-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. MARX, Karl. Das Kapital : Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I.: Der Produktionsprozess des Kapitals. 40. Aufl. Berlin : Karl Dietz Verlag, 2013. 955 s. ISBN 978-3-320-00262-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. 2012 ,no. 1-6. Journal of political economy. Chicago : The University of Chicago, 2012. 6x ročne. ISSN 0022-3808 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 5. VONGREJ, Marián. Freedom, election and morality as a basis of constitutional economics. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 1, s. 79-89. ITMS 26240120032.
  článok

  článok


 6. 2011 ,no. 1-6. Journal of political economy. Chicago : The University of Chicago, 2011. 6x ročne. ISSN 0022-3808 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 7. KRPEC, Oldřich - HODULÁK, Vladan. Politická ekonomie mezinárodních vztahů. Brno : Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2011. 359 s. Ediční řada Monografie, č. 38. ISBN 978-80-210-5481-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 8. BOETTKE, Peter J. Robustní politická ekonomie pro 21. století. Překlad: Matěj Šuster ... [et al.]. Praha : Wolters Kluwer ČR : CEVRO Institut, 2011. 346 s. ISBN 978-80-7357-619-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]

 9. 2010 ,no. 1-6. Journal of political economy. Chicago : The University of Chicago, 2010. 6x ročne. ISSN 0022-3808 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 10. GREGUŠ, Peter. Problém tzv. "ázijského výrobného spôsobu" v Marxovej a Engelsovej koncepcii historického procesu a "aziatský marxizmus". In Medzinárodné vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3025-5, s. 172-178. VEGA 1/0408/08.
  článok

  článok