Výsledky vyhľadávania

 1. VALENČÍK, Radim - WAWROSZ, Petr. Mikroekonomická analýza skrytých stránek korupce. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2015. ISSN 1801-7118, 2015, roč. 11, č. 1, s. 3-22. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200268/2015_01_sets (1).pdf>
  článok

  článok


 2. GAJDOŠ, Jozef - DLUHOŠ, Martin. Výkonnosť ekonomík krajín z pohľadu logistiky a HDP. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2015. ISSN 1338-5224, 2015, roč. 5, č. 1, s. 30-37 online.
  článok

  článok


 3. GREŠŠ, Martin. Chorvátsko v EÚ - postavenie ekonomiky najmladšieho členského štátu. In Siločiary. - Bratislava : Slovenská ekonomická spoločnosť - Nezávislé združenie ekonómov Slovenska, 2014. ISSN 1336-4634, október 2014, roč. 12, č. 10, s. 3-5.
  článok

  článok


 4. FABINYOVÁ, Radka. Aplikácia metód ekonomickej analýzy pri skúmaní faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť podnikov v danom odvetví : dizertačná práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2014. 123 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. ZEMAN, Jan. Relation between composite indicators and estimates of quarterly GDP changes: case of the Czech Republic. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2014. ISSN 0322-788X, 2014, vol. 94, no. 2, s. 36-45. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0190655/32019714q2.pdf>
  článok

  článok


 6. SOVÍKOVÁ, Daniela. Výkonnosť slovenskej ekonomiky a jej korelácia s výkonnosťou podnikovej sféry. In Analýza faktorov zvyšujúcich odolnosť podniku voči kríze : zborník vedeckých statí : priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0396/13. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3782-7, s. 13-17. VEGA 1/0396/13.
  článok

  článok


 7. HORVÁT, Peter - KÖNIG, Brian - OSTRIHOŇ, Filip. Porovnanie výkonnosti spoločností tvoriacich Index Dow Jones Industrial Average. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi X : zborník príspevkov zo seminára : 29. – 31. máj 2013, Čingov – Slovenský raj [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3646-2, [S. 1-6]. IGMP I-13-107-00.
  článok

  článok


 8. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Význam teórie ľudského kapitálu pre makroekonomickú analýzu. In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz III. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV a aktivity s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 26. august 2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3682-0, s. [1-7] CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok


 9. NEŽINSKÝ, Eduard. Miera spoločenskej efektívnosti. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 60. výročia založenia NHF EU v Bratislave : 8. november 2013 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3712-4, [7 s.] [CD-ROM]. VEGA 1/0421/11.
  článok

  článok


 10. VALACH, Matej. Reálna konvergencia SR k EÚ a jej postavenie v rámci V4. In Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast : vedecké state z riešenia projektov VEGA 1/0421/1, VEGA 1/0795/12, VEGA1/1057/12, VEGA 1/0477/13, VEGA 1/0570/11 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3803-9, [S. 1-5] [CD-ROM]. VEGA 1/0477/13.
  článok

  článok