Výsledky vyhľadávania

  1. MUCHOVÁ, Eva et al. Makroekonómia : praktikum. Recenzenti: Žaneta Lacová, Marcel Novák. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. [228 s.] [11,4 AH]. KEGA 035EU-4/2020. ISBN 978-80-571-0418-6.
  2. LACOVÁ, Žaneta - VALLUŠOVÁ, Anna. A Guide to Macroeconomics 1. Recenzenti: Mária Horehájová, Júlia Ďurčová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 155 s. ISBN 978-80-557-1813-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. CORNIA, Giovanni Andrea. The Macroeconomics of Developing Countries : An Intermediate Textbook. 1st Edition. New York : Oxford University Press, 2020. 393 s. ISBN 978-0-19-885667-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. HEINTZ, James. The Economy's Other Half : How Taking Gender Seriously Transforms Macroeconomics. 1st Edition. Coventry : Agenda Publishing, 2019. 100 s. The Gendered Economy. ISBN 978-1-78821-063-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. LISÝ, Ján - ZÁMEČNÍKOVÁ, Zuzana. Bevezetés a makroökonómiába a kereskedelmi akadémia szamára. Lektorálták/lektorovali: Kajetána Hontyová, Iveta Jagošová. 2. aktualizované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. 133 s. [6,65 AH]. ISBN 978-80-10-03434-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  6. LISÝ, Ján - ZÁMEČNÍKOVÁ, Zuzana. Makroökonómia gyakorlatok a kereskedelmi akadémia számára. Lektorálták/lektorovali: Kajetána Hontyová, Iveta Jagošová. 2., aktualizované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. 141 s. [6,65 AH]. ISBN 978-80-10-03435-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  7. MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 10th Edition. New York : macmillan international, 2019. 612 s. ISBN 978-1-319-24358-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  8. SCHILLER, Bradley R. - GEBHARDT, Karen. The Macroeconomy Today. 15th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2019. 468 s. The McGraw-Hill Series Economics. ISBN 978-1-260-09851-8. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  9. ROMER, David. Advanced Macroeconomics. 5th Edition. New York : McGraw-Hill, 2019. 782 s. The McGraw-Hill Series Economics. ISBN 978-1-260-18521-8. [Počet ex. : 6, z toho voľných 0, prezenčne 4]
  10. DE GRAUWE, Paul - JI, Yuemei. Behavioral Macroeconomics : Theory and Policy. Oxford : Oxford University Press, 2019. 260 s. ISBN 978-0-19-883232-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]