Výsledky vyhľadávania

 1. MARYGANOVA, Jelena Aleksandrovna - ŠAPIRO, Sergej Aleksandrovič. Makroekonomika : ekspress-kurs : [učebnoje posobije]. Moskva : KNORUS, 295 s. grafy, slovník, tab. Bakalavrijat. ISBN 978-5-406-04023-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. ROMER, David. Advanced Macroeconomics. 5th Edition. New York : McGraw-Hill, 2019. 782 s. The McGraw-Hill Series Economics. ISBN 978-1-260-18521-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 0]

 3. WILLIAMSON, Stephen D. Macroeconomics. 6th Edition. Harlow : Pearson, 2018. 731 s. The Pearson Series in Economics. ISBN 978-1-292-21576-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]

 4. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. Štefan Majtán a kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce: Miroslav Uhliar, Jakub Kintler. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. online 1125 s. [56,20 AH]. ISBN 978-80-225-4536-5.

 5. POVAŽANOVÁ, Mariana et al. Makroekonómia 2 : skriptá. Recenzenti: Magdaléna Přívarová, Jana Špirková. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 197 s. Ekonomická fakulta. KEGA 019UMB-4/2016. ISBN 978-80-557-1419-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. BURDA, Michael - WYPLOSZ, Charles. Macroeconomics : a european text. 7th ed. New York : Oxford University Press, 2017. xxii, 598 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/oU6R7fySGE> ISBN 978-0-19-873751-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]

 7. JUREČKA, Václav. Makroekonomie. Recenzenti: Milan Žák, Stanislav Šaroch. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : GRADA, 2017. 368 s. Expert. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/9nCLjdIpwD> ISBN 978-80-271-0251-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Kvalitné podnikateľské prostredie ako základ pre dlhodobý pozitívny rozvoj podnikateľskej aktivity malých a stredných podnikov v SR. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4315-6, s. 11-20. VEGA 1/0709/15.
  článok

  článok


 9. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - KUBÍKOVÁ, Zuzana. Business environment and foreign direct investments in Visegrad countries. In International scientific conference of business economics management and marketing (ISCOBEMM) 2016 : Enterprises after the financial crisis focused on challenges and solution for the industry 4.0. international scientific conference. Proceedings of the International scientific conference of business economics management and marketing (ISCOBEMM) 2016 : September 15-16, 2016 Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8348-6, pp. 7-12. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok


 10. BRUOTHOVÁ, Michaela - HURNÝ, František. Business environment in V4 countries. In International scientific conference of business economics management and marketing (ISCOBEMM) 2016 : Enterprises after the financial crisis focused on challenges and solution for the industry 4.0. international scientific conference. Proceedings of the International scientific conference of business economics management and marketing (ISCOBEMM) 2016 : September 15-16, 2016 Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8348-6, pp. 57-63. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok