Výsledky vyhľadávania

  1. VARIAN, Hal R. Intermediate Microeconomics with Calculus. 1st Edition. New York : W. W. Norton & Company, 2020. 762 s. ISBN 978-0-393-68993-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
  2. HOLKOVÁ, Vieroslava - VESELKOVÁ, Alexandra. Mikroekonómia. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2020. 390 s. VEGA 1/0356/19. ISBN 978-80-7598-890-4. [Počet ex. : 16, z toho voľných 12, prezenčne 2]
  3. WANG, Susheng. Microeconomic Theory. 4th Edition. Singapore : Springer, 2018. 461 s. Springer Texts in Business and Economics. ISBN 978-981-13-0040-0. ISSN 2192-4333. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. FENDEKOVÁ, Eleonora et al. Mikroekonómia : zbierka príkladov. Recenzenti: Tatiana Čorejová, Juraj Pekár. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 344 s. [17,2 AH]. ISBN 978-80-8168-985-7. [Počet ex. : 15, z toho voľných 12, prezenčne 2]
  5. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Mikroekonómia : oligopoly a regulované monopoly. Recenzenti: Miroslav Grznár, Marián Goga. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 230 s. [12,11 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-765-5. [Počet ex. : 24, z toho voľných 9, prezenčne 12]
  6. HOŘEJŠÍ, Bronislava et al. Mikroekonomie. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Management Press, 2018. 581 s. ISBN 978-80-7261-538-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  7. NECHYBA, Thomas J. Microeconomics : an intuitive approach. 2nd ed. Boston : CENGAGE Learning, 2017. 772 s. ISBN 978-1-305-11594-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. VESELKOVÁ, Alexandra et al. Mikroekonómia. Recenzovali: Viera Galajdová, Ján Lisý. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 450 s. [22 AH]. Economics. VEGA 1/0393/16. ISBN 978-80-89710-34-8. [Počet ex. : 21, z toho voľných 7, prezenčne 3]
  9. FRANK, Robert H. - CARTWRIGHT, Edward. Microeconomics and behaviour. 2nd ed. London : McGraw-Hill Education, 2016. 602 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/xdTaSsPZKN> ISBN 978-0-0771-7408-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  10. ACEMOGLU, Daron - LAIBSON, David - LIST, John A. Microeconomics. global edition. Harlow : PEARSON, 2016. 483 s. Always learning. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/tZQtbfBPkL> ISBN 1-292-07957-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]