Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 103  
Vaša otázka: Systematika = "^330.3^"
 1. CHMELOVÁ, Michelle. Úloha ropného a plynárenského sektora v ekonomickom rozvoji v krajinách vyvážajúcich ropu a zemný plyn: teoretické skúmanie a empirické analýzy : dizertačná práca. Školiteľ: Saleh Mothana Obadi. Bratislava, 2018. 136 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. TUČNÍKOVÁ, Daniela. Ako sa "darí" slovenskej ekonomike v období rokov 2013-2015? In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0042/13. 1/0042/13, VEGA, Dopad globálnej ekonomiky a vplyv konsolidácie verejných financií na finančné riadenie podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR.
  článok

  článok

 3. MORVAY, Karol. „Dná“ v slovenskej ekonomike. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 2, s. 24-27.
  článok

  článok

 4. DUJAVA, Daniel. Možnosti obnovy dynamiky rastu v krajinách eurozóny. In Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu : zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4322-4, s. 5-15 CD-ROM. I-16-102-00. I-16-102-00, IGP, Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu.
  článok

  článok

 5. PARK, Sam Ock. Dynamics of economic spaces in the global knowledge-based economy : theory and East Asian cases. Abingdon : Routledge, 2015. 270 s. Regions and Cities. ISBN 978-0-415-74018-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. KNOŠKOVÁ, Ľubica. Ľ Evaluation de la performance de ľ innovation en Slovaquie. In Compétitivité et cohésion économique et sociale. conférence internationale. Compétitivité et cohésion économique et sociale : conférence internationale, 26-27 mars 2015, Bucarest. - Bucarest : Agence universitaire de la francophonie, 2015. ISBN 978-606-505-881-1, s. 99-104 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. KROŠLÁKOVÁ, Monika et al. Dynamics of High Growth Enterprises - "Gazelles" - in Czech Republic. - Registrovaný: Scopus. In Problems and Perspectives in Management. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467, 2015, vol. 13, no. 2, pp. 27-35. VEGA 1/0205/14. 1/0205/14, VEGA, Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia princípov iniciatívy Inovácia v Únii.
  článok

  článok

 8. ANDREJKOVIČ, Marek - TARKOVIČOVÁ, Denisa. Tvorba vstupov pre kompozitné indikátory predikcie vývoja HDP. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4102-2, s. 12-24 CD-ROM. VEGA 1/0519/12. 1/0519/12, VEGA, Poistenie podnikateľských subjektov ako nevyhnutná súčasť strategického riadenia v období dlhovej krízy.
  článok

  článok

 9. ČUKANOVÁ, Miroslava. Consequences of socio-technological change on the demand of services and the development of innovative systems. In MERKÚR 2014. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2014 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 4 - 5, 2014. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3993-7, pp. 42-49 [CD-ROM].
  článok

  článok

 10. POLÁKOVÁ, Zdenka. Alternative approaches to measuring economic performance with regard to poverty reduction. In Economic theory & economic reality. International scientific conference. Economic theory & economic reality : conference proceedings (peer-reviewed) : the 5th international scientific conference : november 13-14th, 2014, Bratislava. - Bratislava : Department of economics of Faculty of national economy, 2014. ISBN 978-80-225-3884-8, s. 1-12 CD-ROM. I-14-108-00. I-14-108-00, IGP, Systém minimálnej mzdy v krajinách V4 vo väzbe na výkonnosť ekonomík.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.