Výsledky vyhľadávania

 1. CÁR, Mikuláš. Realitný cyklus na Slovensku a jeho špecifiká. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Jún 2016, roč. 24, č. 3, s. 24-30.
  článok

  článok

 2. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Impact of terms-of-trade on business cycles of Slovakia, Czech Republic and Croatia. In Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch inNOVAtion conference. Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch inNOVAtion conference : 8-9 September, 2016, Rovinj, Montenegro. - Zagreb : Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji "IRENET", 2016. ISSN 1849-7950, 2016, vol. 2, no. 1, pp. 228-235 CD-ROM. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok

 3. FEJEŠ, Martin. Monetárna politika, inflácia a hospodárske cykly v novej keynesiánskej koncepcii : dizertačná práca. Školiteľ: Jaroslav Husár. Bratislava, 2016. 122 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. MORVAY, Karol. Cenový šok na začiatku reforiem: prečo ceny prudko vyskočili nahor? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 1, s. 19-20.
  článok

  článok

 5. LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin - SZOMOLÁNYI, Karol. Význam analýzy hospodárskych cyklov pre manažérov. In Trendy v podnikání 2016. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2016 : recenzovaný sborník příspěvků : mezinárodní vědecká konference, Plzeň, 10.-11.11.2016. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN 978-80-261-0648-7, s. 1-7 CD-ROM. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok

 6. SIRŮČEK, Pavel. Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení – N. D. Kondratěv. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0572-3043, 2016, roč. 24, č. 2, s. 81-88.
  článok

  článok

 7. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Reálny hospodársky cyklus - teoretické a praktické otázky. In Problems and prospects of territories´socio-economic development. international scientific conference. Problems and prospects of territories´socio-economic development : proceedings of the 5th international scientific conference: Opole, Poland, april 14 -17, 2016. - Opole : Publishing House WSZiA, 2016. ISBN 978-83-62683-92-5, s. 55-57. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 8. MACHAJ, Mateusz. Can the Taylor rule be a good guidance for policy? The case of 2001–2008 real estate bubble. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2016. ISSN 1210-0455, 2016, vol. 25, no. 4, s. 381-395.
  článok

  článok

 9. BADURA, Peter - KMEŤKO, Miroslav. Priebeh ekonomických kríz a ich vplyv na podniky. In Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu. Mezinárodní konference. Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu : sborník z 10. mezinárodní konference : Kunovice, 31.5.2014. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2014. ISBN 978-80-7314-300-8, s. 114-118.
  článok

  článok

 10. RUBLÍKOVÁ, Eva. Modeling trends and cycles of GDP in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVII. International scientific conference. Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVII : proceedings of the international scientific conference : 28th - 30th may 2014, Virt, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3868-8, s. 231-235. VEGA 2/0160/13, VEGA 1/0285/14.
  článok

  článok