Výsledky vyhľadávania

 1. WIECZOREK, Susann. Industrie-4.0-spezifische Anforderungen an das Betriebswirtschafts-Studium: unter Berücksichtigung von Kernkompetenzen und Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Dorčák. Bratislava, 2020. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. BARTH, Martin. Vertikale Post-Merger-Integrationsgestaltung vom Tier 1-Einzelfertiger zur Tochtergesellschaft eines Premiumautomobilherstellers : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2020. 154 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. WIECZOREK, Susann - DORČÁK, Peter. Auswirkungen von Industrie 4.0 auf das Studium der Betriebswirtschaft : Eine Analyse des Status Quo : (Monografie). Gutachter: Peter Markovič, Mathias R. Bauer. 1. Auflage. Frankfurt am Main : Neowiss - Europäischer Wissenschaftsverlag, 2020. 171 s. [8,10 AH]. Wissenschaftsedition. ISBN 978-3-945484-20-3.
 4. BARTH, Martin. Vertikale, indirekte Post-Merger-Integrationsgestaltung : (Monografie). Gutachter: Miroslav Majtán, Kristián Kadlečík. 1. Auflage. Frankfurt am Main : Neowiss - Europäischer Wissenschaftsverlag, 2020. 265 s. [8,21 AH]. Wissenschaftsedition. ISBN 978-3-945484-19-7.
 5. Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku I. : recenzovaný zborník vedeckých statí. Nadežda Jankelová a kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce: Andrea Čambalíková. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. CD-ROM 99 s. [4,95 AH]. VEGA 1/0017/20. ISBN 978-80-7556-075-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. HERBRIK, Gabriel. Reštrukturalizácia ako nástroj zvyšovania výkonnosti podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2020. 101 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. POLEDNÁKOVÁ, Anna. Human Aspects in Post-Acquisition Integration of Companies. Reviewers: Elena Fetisovová, Marta Matulčíková. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 54 s. [3 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-076-6.
 8. LUPTÁČIK, Mikuláš et al. Hospodárske a sociálne dopady Priemyslu 4.0 : národný projekt: Podpora kvality sociálneho dialógu : ITMS projektu: 312031V749 : doba riešenia projektu: 07/2018 - 02/2023. 1. vydanie. Bratislava : Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky, 2020. 205 s. ITMS312031V749. Dostupné na : <https://www.kozsr.sk/wp-content/uploads/2020/12/AV2-Hospodarske-a-socialne-dopady-Priemyslu-4.0.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. FERENČÍKOVÁ, Soňa - ZACHAROVÁ, Andrea. Effects of Industry 4.0 on FDI in the Visegrád Countries : The Research project within the Visegrad Fund Framework : Slovakia. 1st Edition. Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula – Vistula University, 2020. 32 s. ID#21920068. Dostupné na : <https://industry40fdi.files.wordpress.com/2020/10/slovakia-report.pdf>
  kniha

  kniha

 10. HORVÁTHOVÁ, Miroslava et al. Využitie prvkov štvrtej priemyselnej revolúcie pri uskutočňovaní manažérskych rozhodnutí : záverečná správa z riešenia projektu I-19-109-00, začiatok riešenia: február 2019; ukončenie riešenia: december 2019. Posudzovatelia: Vladimír Rudy, Roman Lacko. 1. vydanie. Bratislava, 2019. 21 s. I-19-109-00.