Výsledky vyhľadávania

 1. Industry 4.0 : Business & Industry 4.0 : Society & Industry 4.0. International Scientific Conference. Industry 4.0 : Proceedings: Business & Industry 4.0 : Society & Industry 4.0 : International Scientific Conference : 13.-16. December 2017, Borovets, Bulgaria [elektronický zdroj]. Volume 2. 1st edition. Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, 2017. online [283 s.]. ISSN 2535-0153.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. KALIŠ, Richard - STRACOVÁ, Erika - BRONČEK, Juraj. Sociálno-ekonomické aspekty deindustralizácie : správa o výsledkoch riešenia projektov za rok 2017: projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave : rok riešenia projektu: 2017. Posudzovatelia: Viera Kubičková, Karol Frank. 1. vydanie. Bratislava, [2017]. 2 s.

 3. BARTODZIEJ, Christoph Jan. The concept industry 4.0 : an empirical analysis of technologies and applications in production logistics. Wiesbaden : Springer Gabler, 2017. xv, 150 s. BestMasters. ISBN 978-3-658-16501-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Současná Evropa. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica. Vedecký časopis. 2x-3x ročne. ISSN 1804-1280. Dostupné na : http://www.vse.cz/se/index.php
  časopis

  časopis


 5. SCHWAB, Klaus. The fourth industrial revolution. Geneva : World Economic Forum, 2016. 184 s. ISBN 978-1-944835-00-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. MAŘÍK, Vladimír. Průmysl 4.0 : výzva pro Českou republiku. Praha : MANAGEMENT PRESS, 2016. 262 s. ISBN 978-80-7261-440-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. PRUŽINSKÝ, Michal. Slovak SMEs experiences and contribution in transition process of EU accessing countries. In Economic development of region with an impact on quality of life. the scientific-technical conference. Economic development of region with an impact on quality of life : proceedings of the scientific-technical conference, 20.4.2016, Užhorod. - Ukrajina : Lira print, 2016. ISBN 978-617-596-232-9, s. 100-109.
  článok

  článok


 8. PŘIKRYL, Jan. Struktura pracovních sil v průmyslu se výrazně změní. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2016. ISSN 0026-8720, 2016, roč. 51, č. 1, s. 28-31.
  článok

  článok


 9. HATHEWAY, Larry. Ako zvládnuť štvrtú priemyselnú revolúciu. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2016. ISSN 1337-9798, 2016, roč. 8, č. Február-marec, s. 10-11. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0213937/GWFeb_Mar2016_lowres.pdf>
  článok

  článok


 10. BYSTRICKÁ, Katarína. Reštrukturalizácia alebo konkurz: dilema veriteľa. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2016. ISSN 1337-9798, 2016, roč. 8, č. Február-marec, s. 22-23. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0213937/GWFeb_Mar2016_lowres.pdf>
  článok

  článok