Výsledky vyhľadávania

 1. Současná Evropa. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica. Vedecký časopis. 2x-3x ročne. ISSN 1804-1280. Dostupné na : http://www.vse.cz/se/index.php
  časopis

  časopis


 2. Industry 4.0 : Business & Industry 4.0 : Society & Industry 4.0. International Scientific Conference. Industry 4.0 : Proceedings: Business & Industry 4.0 : Society & Industry 4.0 : International Scientific Conference : 13.-16. December 2017, Borovets, Bulgaria [elektronický zdroj]. Volume 2. 1st edition. Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, 2017. online [283 s.]. ISSN 2535-0153.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. KALIŠ, Richard - STRACOVÁ, Erika - BRONČEK, Juraj. Sociálno-ekonomické aspekty deindustralizácie : správa o výsledkoch riešenia projektov za rok 2017: projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave : rok riešenia projektu: 2017. Posudzovatelia: Viera Kubičková, Karol Frank. 1. vydanie. Bratislava, [2017]. 2 s.

 4. BARTODZIEJ, Christoph Jan. The concept industry 4.0 : an empirical analysis of technologies and applications in production logistics. Wiesbaden : Springer Gabler, 2017. xv, 150 s. BestMasters. ISBN 978-3-658-16501-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. PŘIKRYL, Jan. Struktura pracovních sil v průmyslu se výrazně změní. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2016. ISSN 0026-8720, 2016, roč. 51, č. 1, s. 28-31.
  článok

  článok


 6. KITTOVÁ, Zuzana. Enhanced cooperation within the European Union: experience and expectations. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts. SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism : international multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 6-9 April, 2016, Hofburg congres centre, Vienna, Austria. - Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-51-3, pp. 129-136. KEGA 002EU-4/2015.
  článok

  článok


 7. HATHEWAY, Larry. Ako zvládnuť štvrtú priemyselnú revolúciu. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2016. ISSN 1337-9798, 2016, roč. 8, č. Február-marec, s. 10-11. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0213937/GWFeb_Mar2016_lowres.pdf>
  článok

  článok


 8. BYSTRICKÁ, Katarína. Reštrukturalizácia alebo konkurz: dilema veriteľa. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2016. ISSN 1337-9798, 2016, roč. 8, č. Február-marec, s. 22-23. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0213937/GWFeb_Mar2016_lowres.pdf>
  článok

  článok


 9. DOGUS, Emin. Stock market co-movement at the disaggregated level: individual stock integration. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920, 2016, roč. 66, č. 2, s. 95-112.
  článok

  článok


 10. KMEŤOVÁ, Oľga. The Current risks of obligatory value conversion from restructuring proceedings on bankruptcy proceedings. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business. International scientific conference. Marketing management, trade, financial and social aspects of business : conference proceedings of the 3rd international scientific conference : october 22 - 23, 2015, Košice, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. ISBN 978-80-225-4163-3, s. 143-151 CD ROM.
  článok

  článok