Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). Recenzenti: Jaroslav Holomek, Adriana Grenčíková ... [et al.]. 1.vydanie. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. online 258 s. VEGA 1/0430/18. ISBN 978-80-8075-837-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Digitalization & Smart Green (R)evolution. International Scientific Conference. Digitalization & Smart Green (R)evolution : The Proceedings of the International Scientific Conference, 15th–16th November 2018, (Bratislava, Slovakia). Editor: Patrik Jankovič ; reviewers: Karol Morvay, Zuzana Brinčíková. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 148 s. [5,2 AH]. ISBN 978-80-225-4588-4. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Trendy a technologie 2018. Konference v rámci projektu Strategický rozvoj VŠPJ. Trendy a technologie 2018 : sborník příspěvků z 3. konference v rámci projektu Strategický rozvoj VŠPJ, 14. listopadu 2018, (Jihlava, Česko). 1. vydání. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018. online 125 s. Strategický rozvoj VŠPJ, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002389. ISBN 978-80-88064-38-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Industry 4.0: Managing The Digital Transformation. Cham : Springer, 2018. 286 s. Springer Series in Advanced Manufacturing. ISBN 978-3-319-57869-9. ISSN 1860-5168. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. SKILTON, Mark - HOVSEPIAN, Felix. The 4th Industrial Revolution : Responding to the Impact of Artificial Intelligence on Business. Cham : Palgrave Macmillan, 2018. 322 s. ISBN 978-3-319-62478-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. BARTODZIEJ, Christoph Jan. The concept industry 4.0 : an empirical analysis of technologies and applications in production logistics. Wiesbaden : Springer Gabler, 2017. xv, 150 s. BestMasters. ISBN 978-3-658-16501-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. KALIŠ, Richard - STRACOVÁ, Erika - BRONČEK, Juraj. Sociálno-ekonomické aspekty deindustralizácie : správa o výsledkoch riešenia projektov za rok 2017: projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave : rok riešenia projektu: 2017. Posudzovatelia: Viera Kubičková, Karol Frank. 1. vydanie. Bratislava, [2017]. 2 s.
 8. Industry 4.0 : Business & Industry 4.0 : Society & Industry 4.0. International Scientific Conference. Industry 4.0 : Proceedings: Business & Industry 4.0 : Society & Industry 4.0 : International Scientific Conference : 13.-16. December 2017, Borovets, Bulgaria [elektronický zdroj]. Volume 2. 1st edition. Sofia : Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, 2017. online [283 s.]. ISSN 2535-0153.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Současná Evropa. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica. Vedecký časopis. 2x ročne. ISSN 1804-1280. Dostupné na : http://www.vse.cz/se/index.php
  časopis

  časopis

 10. Praxishandbuch Industrie 4.0 : Branchen - Unternehmen - M&A. Kai Lucks (Hrsg.). Stuttgart : Schäffer-Poeschel Verlag, 2017. 856 s. ISBN 978-3-7910-3851-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]