Výsledky vyhľadávania

 1. HUDEC, Martin. Meranie a hodnotenie ekonomickej a sociálnej konvergencie krajín V4 do Európskej únie : dizertačná práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2018. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. Scientific Council of the Information Systems Management University. Transformation Processes the Development of Economic Systems in Conditions of Globalization: Scientific Bases, Mechanisms, Prospects : Collective Monograph [elektronický zdroj]. Reviewers: Sevdalina Ilieva Dimitrova, Remigijus Kinderis. Riga : ISMA University, 2018. online 162 s. ISBN 978-9984-891-05-7. ISSN 1492-8965.
  kniha

  kniha


 3. JIRÁNKOVÁ, Martina. Průmyslová politika zemí BRICS jako nástroj státního kapitalismu. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 1, s. 3-21.
  článok

  článok


 4. BLESSING, Klaus. 95 polemische Thesen gegen die herrschende Ordnung : eine Streitschrift für gerechtere Welt. 1. Aufl. Berlin : edition berolina, 2017. 191 s. ISBN 978-3-95841-064-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]

 5. CIHELKOVÁ, Eva. Formation of the theoretical framework for the comparative analysis of post-socialist countries. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 9, s. 407-420.
  článok

  článok


 6. LISÝ, Ján. Kríza modelu sociálneho trhového hospodárstva. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [29-35] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 7. PIOVARČIOVÁ, Veronika - ŠČEPÁNOVÁ, Petra. Vývojové trendy komparácie ekonomických systémov. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 2, s. 222-242. VEGA 1/0409/14.
  článok

  článok


 8. MÁDR, Michal - KOUBA, Luděk. Diversity of capitalism in the European post-socialist economies: the Balkan states at a crossroads. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2016. ISSN 1804-8048, 2016, č. 36, s. 152-163. Dostupné na : <https://download.upce.cz/fes/scipap/SciPap-D-36.pdf>
  článok

  článok


 9. DUBCOVÁ, Gabriela - MAJDÚCHOVÁ, Helena. New development of the social and solidarity economy in the SR. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 172-186 CD ROM. VEGA 1/0784/15 (50%), VEGA 1/0857/16 (50%).
  článok

  článok


 10. BUCKMINSTER FULLER, R. Velká celosvětová peněžní loupež. Praha : PRAGMA, 2016. 127 s. ISBN 978-80-7349-493-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]