Výsledky vyhľadávania

 1. Handbook of input-output analysis. Edited by Thijs ten Raa. Cheltenham : Edward Elgar, 2017. xii, 498 s. ISBN 978-1-78347-631-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. KUBALA, Jozef. Input-output analysis of European integration : dizertačná práca. Školiteľ: Mikuláš Luptáčik. Bratislava, 2016. 124 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. LÁBAJ, Martin. Nepriame súvislosti v ekonomike: ako ich odhaliť a preskúmať? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 1, s. 21. Recenzia na: Input-output analysis: foundations and extensions / Miller, R.E. - Blair, P.D. - Cambridge : Cambridge University Press, 2009. - ISBN 978-0-521-73902-3.
  článok

  článok

 4. GOGA, Marián. Nové možnosti analýzy ekonomiky SR cenovými modelmi. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 2, s. 137-150. VEGA 1/0285/14 "Regionálne modelovanie ekonomického rastu krajín EÚ s dôrazom na metódy priestorovej ekonometrie".
  článok

  článok

 5. LUPTÁČIK, Mikuláš - MAHLBERG, Bernhard. Productivity change in a multisectoral economic system. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Economic systems research : journal of the International Input-Output Association. - Abingdon : The International Input-Output Association. ISSN 0953-5314, 2016, vol. 28, no. 3, pp. 344-361.
  článok

  článok

 6. KUPKOVIČ, Patrik. Teoretické prístupy k modelovaniu dovozu a vývozu. In Inovácie v podnikateľskom prostredí 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4224-1, s. 69-74 CD-ROM. I-15-105-00.
  článok

  článok

 7. HUDCOVSKÝ, Martin - KUBALA, Jozef. Impact of European integration process. In International input-output conference. The 23th international input-output conference : June 23-26, 2015, Mexico City, Mexico. - [S.l.] : [s.n.], 2015, p. [1-19] [23,88 NS] online. VEGA 1/0810/15, VEGA 1/0313/14, 7RP EČP: FP-SSH-2011-1.
  článok

  článok

 8. GOGA, Marián. Niektoré problémy modelovania aktualizácie a stability štruktúrnych koeficientov. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X, 2015, roč. 44, č. 3, s. 371-381. VEGA 1/0285/14 "Regionálne modelovanie ekonomického rastu krajín EÚ s dôrazom na metódy priestorovej ekonometrie".
  článok

  článok

 9. HUDCOVSKÝ, Martin - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol. Labour Elasticity in V4 countries: Structural decomposition analysis. In Working papers. - Bratislava : University of Economics in Bratislava. ISSN 1339-0430, 2015, no. 9, p. 2-19 online. VEGA 1/0313/14 (50%), APVV 0750-11 (50%).
  článok

  článok

 10. HABRMAN, Michal. Vertikálna špecializácia slovenského exportu. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 10, s. 1017-1030. VEGA 2/0103/12.
  článok

  článok