Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 2x ročne. Dostupné na : <http://ei.fhi.sk/index.php/EAI/issue/archive> ISSN 1339-987X.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 2. IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society : 26th Interdisciplinary Information Management Talks, Sept. 5–7, 2018, Kutná Hora, Czech Republic, [Proceedings of the 26th Annual IDIMT Conference]. Reviewers: Antonín Pavlíček, Lea Nedomová. 1st Edition. Linz : TRAUNER Verlag, 2018. online [509 s.]. Schriftenreihe Informatik, 47. ISBN 978-3-99062-339-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. Zostavovatelia zborníka/editors: Erik Šoltés ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. CD-ROM [361 s., 21,05 AH]. ISBN 978-80-972866-2-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. ORAVEC, Jozef. EDI prináša e-shopy bez papierov. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 3-4/2017, č. 34, s. 56.
  článok

  článok


 5. IDIMT-2017 : digitalization in management, society and economy. Interdisciplinary information management talks. IDIMT-2017 : digitalization in management, society and economy : [proceedings] : 25th interdisciplinary information management talks : 6.-8.9.2017, Poděbrady, Czech Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Klára Antlová ... [et al.]. 1st ed. Linz : Trauner Verlag Universität, 2017. online [429 s.]. Schriftenreihe Informatik, 46. ISBN 978-3-99062-119-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. Zostavovatelia zborníka/editors: Erik Šoltés ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. 40 s. [1,2 AH]. ISBN 978-80-972866-0-6.

 7. MUCHA, Vladimír. Vizualizácia údajov pomocou doplnkov Power View a Power map v Microsoft Excel. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 1, s. 36-51.
  článok

  článok


 8. BOLEK, Vladimír - TÖRÖKOVÁ, Anikó - KORČEK, František. Selected aspects of using text mining. - Registrovaný: Web of Science. In DIVAI 2016. International scientific conference. DIVAI 2016 - the 11th international scientific conference on Distance learning in applied informatics : conference proceedings : May 2-4, 2016 Štúrovo, Slovakia. - [Nitra] : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2016. ISBN 978-80-7552-249-8. ISSN 2464-7470, s. 481-490. VEGA 1/0336/14.
  článok

  článok


 9. Paradigmy informačného manažmentu : recenzovaný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavovatelia zborníka: Anita Romanová, Anna Hamranová, Miloš Bodiš, Vladimír Bolek ; recenzenti zborníka: Miroslav Majtán, Ľubica Baričičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [161 s., 13,15 AH]. ISBN 978-80-225-4347-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. ŠUKALOVÁ, Viera. Personálny informačný systém. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 9, s. 18-20.
  článok

  článok