Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 2x ročne. Dostupné na : <http://ei.fhi.sk/index.php/EAI/issue/archive> ISSN 1339-987X.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 2. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. Zostavovatelia zborníka/editors: Erik Šoltés ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. CD-ROM [361 s., 21,05 AH]. ISBN 978-80-972866-2-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. Zostavovatelia zborníka/editors: Erik Šoltés ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. 40 s. [1,2 AH]. ISBN 978-80-972866-0-6.

 4. MUCHA, Vladimír. Vizualizácia údajov pomocou doplnkov Power View a Power map v Microsoft Excel. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 1, s. 36-51.
  článok

  článok


 5. IDIMT-2017 : digitalization in management, society and economy. Interdisciplinary information management talks. IDIMT-2017 : digitalization in management, society and economy : [proceedings] : 25th interdisciplinary information management talks : 6.-8.9.2017, Poděbrady, Czech Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Klára Antlová ... [et al.]. 1st ed. Linz : Trauner Verlag Universität, 2017. online [429 s.]. Schriftenreihe Informatik, 46. ISBN 978-3-99062-119-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. ORAVEC, Jozef. EDI prináša e-shopy bez papierov. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 3-4/2017, č. 34, s. 56.
  článok

  článok


 7. BOLEK, Vladimír - TÖRÖKOVÁ, Anikó - KORČEK, František. Selected aspects of using text mining. - Registrovaný: Web of Science. In DIVAI 2016. International scientific conference. DIVAI 2016 - the 11th international scientific conference on Distance learning in applied informatics : conference proceedings : May 2-4, 2016 Štúrovo, Slovakia. - [Nitra] : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2016. ISBN 978-80-7552-249-8. ISSN 2464-7470, s. 481-490. VEGA 1/0336/14.
  článok

  článok


 8. HASAN, Jamal - PÓLYA, Attila - KITA, Pavol. E - commerce impacts on selected economic area in Slovakia. In International Journal Innovative Research in Computer Communication Engineering. - Chennai : Ess & Ess Research Publications, 2016. ISSN 2320-9801, 2016, vol. 4, no. 8, pp. 14952-14959 online.
  článok

  článok


 9. HUDEC, Miroslav. Fuzziness in information systems : how to deal with crisp and fuzzy data in selection, classification and summarization. 1st ed. Cham : Springer, 2016. xxii, 198 s. [12,46 AH]. ISBN 978-3-319-42516-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. HLAVATÝ, Ivan. Informačné systémy na podporu podnikania. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.9.2016 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4296-8, s. 20-25 CD-ROM. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok