Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 167  
Vaša otázka: Systematika = "^330.56^"
 1. SIXTA, Jaroslav - VLTAVSKÁ, Kristýna. Změny v měření ekonomiky a dopady do odhadu produktivity. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 3, s. 351-368.
  článok

  článok

 2. SZÜDI, Gábor. The impact of knowledge economy on income inequality : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2016. 147 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. JENČOVÁ, Sylvia - LITAVCOVÁ, Eva. Analysis of income for citizens at NUTS III level in Slovakia and Czech Republic. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2015. ISSN 1338-0494, 2015, roč. 7, č. 1, s. 52-62.
  článok

  článok

 4. MORVAY, Karol. Zmeny v štruktúre príjmov: hodnotenia, príčiny a perspektívy. In Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky III. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015. ISBN 978-80-7144-253-0, s. 165-178.
  článok

  článok

 5. PAUHOFOVÁ, Iveta - ŽELINSKÝ, Tomáš. Regionálne aspekty príjmovej polarizácie v Slovenskej republike. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 63, č. 6, s. 778-796.
  článok

  článok

 6. VIDOVÁ, Jarmila. Domácnosti a ich bohatstvo v Slovenskej republike. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711, 2015, č. 1, s. 1-15 online.
  článok

  článok

 7. MORVAY, Karol. Príčiny zmien vo vývoji funkčnej štruktúry príjmov v slovenskej ekonomike. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 9, s. 906-921. APVV-0750-11. APVV-0750-11, APVV, Štruktúrne zmeny v slovenskej ekonomike - predpoklad prechodu do vyššieho štádia rozvoja.
  článok

  článok

 8. TOKÁROVÁ, Mária. Problémy príjmovej polarizácie a ich príčiny v podmienkach globalizácie. - Registrovaný: Web of Science. In Znalosti pro tržní praxi 2015: ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti. Mezinárodní vědecká konference. Znalosti pro tržní praxi 2015: ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti : sborník z mezinárodní vědecké konference : 10. a 11. září 2015 v Olomouci. - Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II., 2015. ISBN 978-80-87533-12-3, s. 1001-1012 CD-ROM. VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0277/14. 1/0103/12, VEGA, Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
  článok

  článok

 9. FIALA, Tomáš - PAVLÍK, Zdeněk. Zvyšování důchodového věku – jedna z možných cest k finanční udržitelnosti důchodových systémů v ČR, SR i Evropě. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 6, s. 29-34.
  článok

  článok

 10. ŽELINSKÝ, Tomáš. Faktory pracovných a podnikateľských príjmov v krajinách EÚ. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 6, s. 202-206.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.