Výsledky vyhľadávania

 1. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises As an Immanent Determinant of Their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. no. III. Reviewers: Petr Suchánek, Miroslav Tóth. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2020. 101 s. ISBN 978-80-210-9755-1.
 2. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises As an Immanent Determinant of Their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. no. II. Reviewers: Miroslav Tóth, Petr Suchánek. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2019. CD-ROM 126 s. ISBN 978-80-210-9499-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Part-time and Partly Equal: Gender and Work in the Netherlands. Paris : OECD, 2019. 51 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/part-time-and-partly-equal-gender-and-work-in-the-netherlands_204235cf-en> ISBN 978-92-64-66672-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. RELIK 2018. International Scientific Conference. RELIK 2018: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections : Proceedings of the 11th International Scientific Conference, November 8-9, 2018, Prague, Czech Republic. Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. online [455 s.]. Dostupné na : <https://relik.vse.cz/2018/sbornik/en/toc.html> ISBN 978–80–245–2281–4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Návrat do práce po dlhodobej PN. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-564X, 19.9.2016, [s. 1], [1,23 NS] online.
  článok

  článok

 6. FURMANÍK, Peter. Ako (ne)zamestnať človeka. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 8. júna 2016, roč. 24, č. 12, s. 18-19.
  článok

  článok

 7. JAROŠOVÁ, Jana. Angažovaní zamestnanci. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 10-11, s. 47-49.
  článok

  článok

 8. ANTALOVÁ, Mária. Knowledge organization - a new dimension of the quality of working life. - Registrovaný: Web of Science. In Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world. Conference. Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world : international scientific conference 8-9 September 2016, Olomouc. - Olomouc : Societas scientiarum Olomucensis II, 2016. ISBN 978-80-87533-14-7, p. 10-17. VEGA 1/0002/16.
  článok

  článok

 9. FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Ľudský kapitál – predpoklad budovania konkurenčnej výhody podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-8] CD-ROM. VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok

 10. GUBOVÁ, Klaudia - KALUSOVÁ, Lenka. Ľudsky kapitál ako kľúčový prvok úspechu a neúspechu rozvoja intelektuálnej zložky podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-10] CD-ROM. I-15-104-00.
  článok

  článok