Výsledky vyhľadávania

 1. PUCHÁ, Nikoleta. Inovatívne merania a porovnávania produktivity práce. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 14-17.
  článok

  článok

 2. ŽERAVÍKOVÁ, Iveta. Zvyšovanie produktivity prostredníctvom rozvoja zamestnancov s využitím simulačných hier a tréningových centier. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 5-6, s. 54-58.
  článok

  článok

 3. ROZKOŠOVÁ, Anna. Pohľad na produktivitu a ekonomický rast vo vybraných stredoeurópskych krajinách. In PhDWorks a STEP. Workshop mladých vedeckých pracovníkov. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu mladých vedeckých pracovníkov PhDWorks a workshopu STEP : Košice, 8. november 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4350-7, s. 43-48 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. SZARKOVÁ, Miroslava - POSOLDOVÁ, Iveta - TRNOVCOVÁ, Daniela. Kultúrne odlišnosti v hodnotení pracovného výkonu zamestnancov v nadnárodnej spoločnosti. Recenzenti: Marta Matulčíková ... [et al.]. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. 174 s. [9,46 AH]. ISBN 978-80-87472-94-1.
 5. POSOLDOVÁ, Iveta. Hodnotenie výkonu zamestnancov v nadnárodnej spoločnosti : dizertačná práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2016. 167 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. OECD compendium of productivity indicators 2015. Paris : OECD, 2015. 90 s. OECD compendium of productivity indicators. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2015_pdtvy-2015-en> ISBN 978-92-64-22953-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. POSOLDOVÁ, Iveta. Nové prístupy v hodnotení pracovného výkonu zamestnancov v nadnárodnej spoločnosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-10] CD-ROM.
  článok

  článok

 8. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - KERBČÁROVÁ, Daniela - KUBÍKOVÁ, Zuzana. Determinants of labour productivity. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2015. ISSN 1337-6020, 2015, roč. 8, č. 1, s. 13-22.
  článok

  článok

 9. DUDÁŠ, Tomáš - LUKÁČ, Milan. Increase in labour productivity in the context of FDI inflows into the automotive industry of Visegrad group member states. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2014. ISSN 1993-6788, 2014, no. 12, pp. 96-105.
  článok

  článok

 10. ZAGORŠEK, Branislav et al. Vplyv postindustriálnej éry na pracovnú dobu a výkonnosť zamestnancov : správa o výsledku riešenia projektu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. Oponenti: Jana Blštáková, Diana Šilonová. 1. vyd. Bratislava, 2014. 64 s.