Výsledky vyhľadávania

 1. Ako zvýšiť produktivitu tímovej práce? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 8-10.
  článok

  článok


 2. KOHÚTOVÁ, Ľudmila. Domácka práca, telepráca a home office. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 3-4, s. 22-23.
  článok

  článok


 3. ŽUĽOVÁ, Jana. Domácka práca a telepráca. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-060X, 2015, roč. 10, č. 6, s. 21-23.
  článok

  článok


 4. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Práca z domu - výhody a nevýhody. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-060X, 2015, roč. 10, č. 9-10, s. 20-21.
  článok

  článok


 5. KIKA, Marián - MARTINKOVIČOVÁ, Miriam. Neplatená práca v slovenských domácnostiach - výskum, výsledky a súvislosti. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2015. ISSN 0049-1225, 2015, roč. 47, č. 5, s. 474-503.
  článok

  článok


 6. KOVÁČOVÁ, Alexandra. Za a proti práce z domu. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : ECOPRESS, 2014. ISSN 1335-2008, 2014, roč. 19, č. 2, s. 32-33.
  článok

  článok


 7. GERČÁK, Marek. Ako efektívne zvládnuť "home office". In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1339-2433, 2014, roč. 6, č. 10, s. 34-36.
  článok

  článok


 8. Práce na dálku, ano, či ne? In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2014. ISSN 0026-8720, 2014, roč. 49, č. 1, s. 28-29.
  článok

  článok


 9. REHÁK, Štefan et al. Vysokoškolskí študenti na lokálnych trhoch práce. Prípadová štúdia EU v Bratislave a TU v Košiciach. In Letná škola slovenských ekonómov. Zborník príspevkov z Letnej školy slovenských ekonómov 2014 : recenzovaný zborník : Belušské Slatiny, Slovensko, 29. 9. 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3934-0, s. 1-12 CD-ROM. VEGA 1/1335/12.
  článok

  článok


 10. ZAGORŠEK, Branislav. Vybrané aspekty vplyvu práce z domu na zamestnancov v postindustriálnej ére. In Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia. Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014 : sekcia ekonomických vied : Komárno, 16. - 17. september 2014. - Komárno : Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem, 2014. ISBN 978-80-8122-105-7, s. 396-405 CD-ROM. I-14-112-00.
  článok

  článok