Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 131  
Vaša otázka: Systematika = "^331.105.44^"
 1. UHLEROVÁ, Monika. Regionálna multiparita ako perspektívna forma sociálneho partnerstva. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. ISSN 1214-4967, 2016, roč. 13, č. 1, s. 51-56.
  článok

  článok

 2. JESNÝ, Martin. Viac práce pre odbory. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 4. septembra 2014, roč. 24, č. 35, s. 10-13.
  článok

  článok

 3. VEVERKOVÁ, Soňa. Reprezentace zaměstnaneckých zájmů na pracovišti v zemích EU a ČR. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2014. ISSN 1802-5854, 2014, roč. 8, č. 6, s. 2-4.
  článok

  článok

 4. TOMAN, Jozef. Rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1335-1508, 2014, č. 14-15, s. 38-49.
  článok

  článok

 5. UHLEROVÁ, Monika. Inštitucionalizovaný sociálny dialóg a jeho dosahy na postavenie odborov v postkomunistických krajinách strednej Európy : (prípadová štúdia Slovenska). In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2012. ISSN 1335-2741, 2012, roč. 15, č. 1, s. 8-51.
  článok

  článok

 6. SEKERÁK, Marián. Odborové hnutie a zamestnanecká participácia: kooperácia alebo antagonizmus? In V. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná 9. listopadu 2012. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, [2012]. ISBN 978-80-7248-800-1, s. [1-7].
  článok

  článok

 7. BÁNOVČINOVÁ, Gabriela. Reprezentácia formálnych ekonomických záujmov zamestnancov verejnej správy po roku 1989. In QUAERE 2012 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů : Hradec Králové, 14.-18. května 2012. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2012. ISBN 978-80-905243-0-9, s. 612-623.
  článok

  článok

 8. PAPPOVÁ, Alexandra. Postavenie odborov v transnacionálnych korporáciách. In MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6, s. 372-375.
  článok

  článok

 9. JENDRÁLOVÁ, Anna. Kolektívne vyjednávanie. In Národné poistenie : odborný časopis Sociálnej poisťovne. - Bratislava : PERFEKT, 2006. ISSN 1335-4795, 2006, roč. 38, č. 3, s. 20-21.
  článok

  článok

 10. JENDRÁLOVÁ, Anna. Kolektívne vyjednávanie : právne základy kolektívneho vyjednávania. In Národné poistenie : odborný časopis Sociálnej poisťovne. - Bratislava : PERFEKT, 2006. ISSN 1335-4795, 2006, roč. 38, č. 2, s. 18-19.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.