Výsledky vyhľadávania

 1. Mental Health and Work: New Zealand. Paris : OECD, 2018. 166 s. Mental Health and Work. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/mental-health-and-work-new-zealand_9789264307315-en> ISBN 978-92-64-30730-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. NOVOTNÝ, Radek. Bezpečnost práce ve skladech ohrožují hlavně lidé. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 1-2, s. 26-29.
  článok

  článok

 3. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Úrazové dávky. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 2, s. 56-60.
  článok

  článok

 4. JAŠKO, Jozef. Pracovný úraz zamestnanca. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 2, s. 61-65.
  článok

  článok

 5. ŠUKALOVÁ, Viera. Zamestnanci a BOZP. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 60-61.
  článok

  článok

 6. ŠUKALOVÁ, Viera. Priaznivé pracovné podmienky pre zamestnancov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 3-4, s. 79-81.
  článok

  článok

 7. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Choroba z povolania. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 1, s. 52-55.
  článok

  článok

 8. HORNÁČEK, Vladimír. Nároky zamestnancov z úrazového poistenia pri pracovnom úraze a chorobe z povolania. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 2-3, s. 33-48.
  článok

  článok

 9. ŽUFFA, Radovan. Trendy nás dostali o krok ďalej. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 6. januára 2016, roč. 24, č. 1, s. 49-51.
  článok

  článok

 10. KLIMA, Kristián. Šťastný zamestnanec je efektívny zamestnanec. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 6. januára 2016, roč. 24, č. 1, s. 46-48.
  článok

  článok